Αντώνης Μανίκας ( Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Οικονομολόγος )
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κρικέλλου / Ευρυτανίας
Κρίκελλο : Τ.Κ . 36076 , Ευρυτανία

Έγραψαν Πρόσφατα

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.