Pin It
Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αρχές για την ειρηνική και επιτυχημένη συνύπαρξη τόσο στο εσωτερικό των χωρών όσο και μεταξύ χωρών και λαών. Η θεμελιώδους σημασίας έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης συνιστά ένα από τα κορυφαία προβλήματα που γεννήθηκαν αφ’ ης στιγμής δημιουργήθηκαν και οι πρώτες πολιτικά και κοινωνικά οργανωμένες κοινωνίες. 
Η επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους βρίσκεται στον “πυρήνα” της παγκόσμιας αποστολής για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες συγκρούσεων, κινδύνου και εξαθλίωσης. Γι αυτό η πάλη για την κοινωνία της δικαιοσύνης ανά τον κόσμο γίνεται επιτακτική ανάγκη. Με αυτές τις σκέψεις η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε, το 2007, να τιμάται και να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου η «Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης». 
Στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Στόχοι αυτής της γιορτής είναι:
- η ενίσχυση της συνεργασίας διεθνών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων αποστολών για την καταπολέμηση της φτώχειας, 
- η παροχή αξιοπρεπούς απασχόλησης, και η αποφυγή της ανθρώπινης εκμετάλλευσης,
- η ισότητα των φύλων,
- η διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
- η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και προκύπτουν από το φύλο, την ηλικία, τα φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, εθνοτικά χαρακτηριστικά καθώς και τις φυσικές δυνατότητες τους (την αναπηρία).
Όλοι οι στόχοι,  ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, επιδιώκουν την παροχή ίσων ευκαιριών σε διαφορετικά στρώματα του πληθυσμού της γης. Αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να εντοπιστούν στον χρηματοοικονομικό, οικονομικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό, καθώς και στον πολιτιστικό και νομικό τομέα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι γίνονται όλα τα παραπάνω. Ίσα-ίσα που γύρω μας μόνο κοινωνική δικαιοσύνη δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται. 
Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Δικαίου (ELSA Greece)
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης η European Law Students’ Association Greece προχώρησε, το 2019, στην εκπόνηση νομικής έρευνας που εντάχθηκε στην καμπάνια “Let the Human in you GRow” («Αφήστε τον Άνθρωπο μέσα σας να ΜΕΓΑλώσει»), με στόχο να αναδείξει τις κύριες εκφάνσεις και προβληματικές αυτού του θέματος και  να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές νομικής και νέους νομικούς ως προς την κοινωνική ευθύνη που φέρουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρουν (ELSA Greece, Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης Ανακτήθηκε 19/02/2021, από https://bit.ly/3dvgWvO ):
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
-  Με την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τη συμπερίληψη της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη εντός των στόχων της Ένωσης, η κατάσταση βελτιώνεται αισθητά την τελευταία δεκαετία.
-  Ήδη, στον δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης, όπου «βαθμολογείται» η κατάσταση στους τομείς της φτώχειας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, του συστήματος υγείας και πρόνοιας και της ισότητας σημειώθηκε άνοδος από το 5,75/10 το 2016  στο 6,09/10 το 2019.
-  Εξάλλου, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη αναφέρει σαφώς ότι με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται η κοινωνική πρόοδος και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.
-  Σχετικά δικαιώματα προβλέπονται και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και το Διεθνές Σύμφωνο Κοινωνικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η Ένωση.
Στην Ελλάδα
-  Παρά τη συνταγματική προστασία, παρατηρείται αργή ανάκαμψη έπειτα από την οικονομική κρίση, η οποία έπληξε κυρίως τα κοινωνικά δικαιώματα, με τη χώρα να μην έχει καν επανέλθει στο προ του 2009 επίπεδο, αν και σημειώνεται συνεχής βελτίωση.
-  Στον δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης  του 2016 η Ελλάδα βρισκόταν στην 28η θέση των χωρών της Ε.Ε., με το σκορ της να φθάνει το 3,66/10, ενώ το 2019 στην 35η των χωρών της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ με σκορ 5,10/10.
-  Το 2019 βρίσκεται άνω του μέσου όρου μόνο στους τομείς της πρόληψης της φτώχειας και της υγείας, ενώ στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας κατέχει την τελευταία θέση. 
-  Με ποσοστό 19,5%, παραμένει η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ.
 
Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας σήμερα
Σε τελική ανάλυση, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα επιτακτικό και καθολικό αίτημα των ανθρώπων ενάντια στην κοινωνική αδικία, ώστε όλοι οι πολίτες μιας κοινωνίας να απολαμβάνουν κοινωνική ισότητα, ελευθερία, ισονομία, αξιοκρατία, ισοπολιτεία και αδελφοσύνη. 
Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας μας σήμερα είναι να πάρει την απόφαση ότι δεν θα ανεχτεί άλλο την κοινωνική αδικία σε βάρος των συνανθρώπων του. Ας μην ξεχνάμε ότι το μέλλον όλων μας είναι κοινό, γι’ αυτό οφείλουμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνιών, την αξιοπρέπεια, τις ίσες ευκαιρίες για όλους, την ελευθερία, την παιδεία, την ελεύθερη βούληση και την ευτυχία των ανθρώπων.

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.