Pin It

Κράτος κοσμικό, μικρό και ευέλικτο, που θα υπάρχει για να υπηρετεί αποτελεσματικά τον πολίτη και όχι για να συντηρεί τον εαυτό του.
Που θα προωθεί πολιτικές αξιολόγησης των λειτουργιών του σε τακτά διαστήματα.
Που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας με σκοπό την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος.
Που θα λειτουργεί ως ρυθμιστής των αγορών ώστε να διευκολύνεται ο ιδιωτικός τομέας στην παραγωγική του λειτουργία και ελεγκτής ώστε να μην υπάρχουν μονοπώλια ή να ελέγχονται αυτά που υπάρχουν.
Κράτος επενδυτής για παραγωγή μη αγοραίων αγαθών όπως οι υποδομές.
Που θα σχεδιάζει δίκαιες πολιτικές αναδιανομής του εισοδήματος από τους έχοντες πολλά ή αρκετά, στους έχοντες πολύ λίγα.
Που θα προστατεύει και θα αναπτύσσει το κράτος δικαίου και έμπρακτα θα αναγνωρίζει πως η ταχεία και απρόσκοπτη απόδοση δικαιοσύνης αποτελεί αναγκαία συνθήκη ανάπτυξης και ευημερίας.
Κράτος θεματοφύλακας μιας ελεύθερης οικονομίας που με καλά επεξεργασμένες τολμηρές πολιτικές μακράς πνοής θα ενεργοποιεί και θα αξιοποιεί το υφιστάμενο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και θα προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τις ποιοτικές υπηρεσίες.
Που, προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ρόλο του, θα μπορεί να συμπράττει με τον ιδιωτικό τομέα ή/και να παραχωρεί αρμοδιότητές του στον ιδιωτικό τομέα παντού όπου η εθνική ασφάλεια δεν το απαγορεύει υπό όρους και προϋποθέσεις που αυτό θα θέτει.
Που θα εγγυάται τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και τις αρχές του κράτους δικαίου.
Που έμπρακτα θα αναγνωρίζει πως η τέχνη, η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες και πως είναι υποχρέωσή του η ανάπτυξη και η προαγωγή τους.
Που θα μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών.
Που θα αναπτύσσει πολιτικές προστασίας για τα τμήματα του πληθυσμού που έχουν οδηγηθεί εκτός παραγωγικής διαδικασίας για λόγους έξω από τη θέλησή τους.
Που θα μεριμνά για την υγεία των πολιτών και θα παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
Που θα μεριμνά για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των σχετιζόμενων δικαιωμάτων και διαδικασιών.
Που θα αναγνωρίζει πως η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αποτελεί υποχρέωσή του, όπως και δικαίωμα και υποχρέωση του καθενός.
Που θα ρυθμίζει και θα ελέγχει τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την πολεοδόμηση και την επέκταση των πόλεων.
Που θα προστατεύει τα μνημεία, τις παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία.
Που θα διαμορφώσει μια διαχρονική και σταθερή πολιτική για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης μεταξύ χωρών και του προσφυγικού και με σεβασμό στον Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις διεθνείς συνθήκες που έχει συνυπογράψει η χώρα, θα καθορίσει τις δυνατότητές της και τις ανάγκες της για τον αριθμό των μεταναστών και προσφύγων που μπορεί να δεχτεί και να αφομοιώσει.
Που θα κωδικοποιήσει και θα οργανώνει τη νομοθεσία ώστε να είναι όσο το δυνατόν ευχερέστερες τόσο η πρόσβαση σε αυτήν από τον πολίτη όσο και η αναζήτηση της απαιτούμενης πληροφορίας για την προστασία των δικαιωμάτων του.
Που δεν θα εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μα θα ασκεί εποπτεία μόνο και έλεγχο δεικτών εξυπηρέτησης του πολίτη.
Που θα μεριμνά για τον απόδημο ελληνισμό και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα πατρίδα.
Που θα μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών και θα προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Που θα χαράξει αμέσως δημόσιες τολμηρές πολιτικές μακράς πνοής για την αντιστροφή του φαινομένου της υπογεννητικότητας, γιατί θεωρούμε το δημογραφικό ως το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας.
Το κράτος που θέλουμε εΜεις

(Πρώτη δημοσίευση σην "Μεταρρύθμιση")

Αντί επιλόγου

Πριν λίγες μέρες ο κοινωνικός φιλελευθερισμός και η σοσιαλδημοκρατία συνομίλησαν για τον ρόλο του κράτους σε διαδικτυακή συζήτηση που οργάνωσαν, η κίνηση για τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό «εΜείς» και οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία την Κυριακή 18 Απριλίου 2021. Σε μια συζήτηση για τα περιθώρια βελτίωσης του ρόλου του κράτους στην ελληνική κοινωνία, οι δύο κινήσεις και το κοινό που παρακολούθησε προσδιόρισαν την αξία του «μεσαίου χώρου» ως δέσμης πολιτικών θέσεων και νοοτροπίας. Μια αξία που στην περίπτωση της συζήτησης για τον ρόλο του κράτους στην Ελλάδα είναι διάφανη με δεδομένη την αντιμετώπιση του κρατικού μηχανισμού, αλλά και των κατά καιρούς προωθούμενων δημόσιων πολιτικών, από τα κόμματα εξουσίας ως λάφυρου.
Οι δύο κινήσεις θα συνεχίσουν τον διάλογο μεταξύ ενεργών πολιτών που συμφωνούν πως η αγορά πρέπει να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, πως το κράτος πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις συλλογικότητες κι όχι τον εαυτό του, πως η πολιτική αφορά όλους μας και όχι μόνο τους επαγγελματίες της πολιτικής και της επικοινωνίας.

(Ο Σταύρος Μ. Θεοδωράκης είναι μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της πολιτικής κίνησης Κοινωνικού Φιλελευθερισμού "εΜεις")


google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.