του Αντώνη  Μανίκα (Συμβούλου Επιχειρήσεων – Οικονομολόγου)

Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Κρικέλλου Ευρυτανίας

Α )  Ξεχωριστή Κάλπη ανάδειξης Τοπικών Προέδρων και Τοπικών Κοινοτικών Συμβουλίων με Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο.

Στον Νέο Εκλογικό Νόμο που προωθεί η κυβέρνηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχουν αρκετές θετικές διατάξεις, όπως αυτή για την κατάργηση της απλής αναλογικής, που βοηθούν την καλύτερη διακυβέρνηση των Δήμων και βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με τις αλλαγές όμως που προωθούνται στα θέματα των ‘’κοινοτήτων‘’ φαίνεται πώς η Κυβέρνηση εργάζεται για την εφαρμογή ενός Υπέρ- Συγκεντρωτικού Συστήματος, απόλυτα ελεγχόμενου από τον ‘’Δήμαρχο‘’, το οποίο του δίνει υπερεξουσίες, στρεβλώνει τη λαϊκή βούληση και απλά τον βοηθά να επανεκλεγεί ρουσφετολογώντας και συντηρώντας μία εκλογική ‘’πελατεία‘’ και ‘’δικούς‘’ του ανθρώπους – εργαλεία σε κάθε Τοπική Κοινότητα.

Παρά τις αντίθετες δηλώσεις των υπουργών, αυτές οι διατάξεις συνιστούν αντιμεταρρύθμιση αδιαφορώντας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του Κράτους υπέρ των Πολιτών και των Τοπικών Κοινωνιών και πρέπει να αποσυρθούν γιατί παραπέμπουν σε άλλες εποχές και σε άλλους συνειρμούς.

Ειδικά οι δύο παρακάτω προωθούμενες διατάξεις πιστεύω πως πρέπει να καταργηθούν.

‘’… Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των "κοινοτικών αρχών" η οποία δημιούργησε έναν de facto τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης παρά τη ρητή πρόβλεψη του Συντάγματος…’’ ,

‘’... Εναρμονίζεται η πλειοψηφία του δημάρχου στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων.. .’’

Ανταπαντώντας στο υπουργείο και στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσει, θα αναφέρω τα εξής :

  • 1) Η ‘’κοινότητα’’ δεν αποτελεί τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης αφού δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες και οικονομική αυτοτέλεια.   
  • 2) Δεν ψηφίζει η Ελληνική Βουλή αντισυνταγματικούς Νόμους, όπως ο νόμος 4555 / 18 που προέβλεπε την ανεξάρτητη ΚΑΛΠΗ και εναρμονιζόταν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Γιατί, αν ήταν αντισυνταγματικός, θα είχε καταπέσει στο Ελεγκτικό Συμβούλιο και τότε θα έπρεπε να ακυρωθούν οι δημοτικές εκλογές του 2019 για τις ‘’κοινότητες‘’ και να … επαναληφθούν.!!!
  • 3) Δεν διεκδικούν οι ‘’κοινότητες‘’ να αυτονομηθούν από τους Δήμους γιατί αυτές είναι  ο Δήμος σύμφωνα και με τον Νόμο.
  • 4) Τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια στις Κοινότητες και οι ανεξάρτητα εκλεγμένοι Τοπικοί Πρόεδροι, δεν επηρεάζουν την πλειοψηφία του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις, γιατί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και λόγου  σχεδόν πουθενά, παρά μόνο σε ελάχιστες εξαιρέσεις  
  • 5) Οι ανεξάρτητα εκλεγμένοι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων και τα Τοπικά Συμβούλια θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν  με τον Δήμαρχο, όποιος και να έχει … επιλεγεί, χωρίς τις διακρίσεις και τους ευνοούμενους που δημιουργούν τα παραταξιακά και κομματικά ψηφοδέλτια. 
  • 6) Ο Νόμος 4555 /18 είναι εν ισχύι για τα εδάφια που δεν κατήργησε ο νόμος 4623 /19 και ορίζει με σαφήνεια στα άρθρα 4, 5 και 8 ποιες είναι οι  δημοτικές αρχές και πώς συγκροτούνται και διοικούνται οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Η αλλαγή αυτών των άρθρων είναι αντισυνταγματική, αν δεν αιτιολογηθεί γιατί πρέπει να αλλάξουν και ποιο το Δημόσιο Συμφέρον που εξυπηρετείται, αλλάζοντάς τα.
  • 7) Το να υποβαθμίζεις συνεχώς τις αρμοδιότητες στις ‘’κοινότητες‘’ και να μειώνεις τους πόρους προς αυτές, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση με τον Νόμο 4623/19, δείχνει σκοπιμότητα και περιθωριοποίησή τους, υπέρ ενός απόλυτα ελεγχόμενου δημαρχοκεντρικού συστήματος. Καταργώντας τα άρθρα 186 - 187 του Νόμου 4555/18 (Κριτήρια κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων – ΚΑΠ), πού δημιουργούσε περίπου 18 επιπλέον κριτήρια για την κατανομή των ΚΑΠ στους Δήμους και στις Κοινότητες κάνοντας την κατανομή δικαιότερη και πιο ορθολογική. Το ίδιο συμβαίνει καταργώντας και το  άρθρο 188 που εισηγείτο ρητά «… την κατανομή πόρων με σκοπό την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων…»
  • 8) Η στρέβλωση που επιφέρει ένα εκλογικό σύστημα υπέρ του Δημάρχου, χωρίς την ανεξάρτητη Κάλπη, σφραγίστηκε με την παταγώδη αποτυχία του, σε παλαιότερες Δημοτικές εκλογές στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Λέσβου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 23 Δημοτικές κοινότητες του νησιού, η παράταξη του Δημάρχου είχε πλειοψηφία στις 2 (!!) , αλλά εξέλεξε 23 Προέδρους με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η βούληση του εκλογικού σώματος σε επίπεδο Κοινότητας.
  • 9) Η Διαδικασία με τη ΣΥΝΟΛΙΚΉ αναβάθμιση των Κοινοτήτων που προσπάθησε να φέρει ο Νόμος 4555/18 ακολουθούσε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικών Αυτονομιών και τη Γνωμοδότηση της 138ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών (ENVE-VI/043) για τις Βιώσιμες Συνοικίες και τις Μικρές Κοινότητες.

Με το να καταργηθεί η  Ανεξάρτητη Κάλπη και το Αυτόνομο και Ανεξάρτητο από τον Δήμαρχο και από τα κόμματα, ψηφοδέλτιο εκλογής Τοπικών Προέδρων και Κοινοτικών Συμβουλίων, επιστρέφουμε έμμεσα στον σκοταδισμό του πολιτικού ρουσφετιού.!

Καταργώντας τη δυνατότητα επιλογής, των καταλληλότερων ‘’πρόθυμων εθελοντών‘’ για τη διαχείριση των Τοπικών Προβλημάτων, μακριά από κομματικές και παραταξιακές εξαρτήσεις, συμβιβασμούς και ρεβανσισμούς, ή… ίντριγκες και πολιτικές δολοπλοκίες, καταργείς την Αξιοκρατία, τον Εθελοντισμό και την Ελεύθερη Βούληση των Πολιτών.

  • Ø Υποτιμάς και υποβαθμίζεις την ίδια την Τοπική Κοινωνία και τη δυνατότητά της να εκλέξει εκπρόσωπούς της αυτούς που θεωρεί ότι μπορούν και να αναδείξουν και να διαχειριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας καλύτερα, επιβάλλοντάς τους, την παραταξιακή ή κομματική ‘’πρόταση’’, ακόμα και αν μειοψηφήσει στις εκλογές. (Αντιδημοκρατικό και Αντισυνταγματικό)

Ø  Εμποδίζεις τους Ενεργούς Πολίτες να ασχοληθούν με τα ‘’κοινά ‘’, όταν το μόνο όραμα που έχουν είναι να υπηρετήσουν το Δίκαιο, το Σωστό  και τον Τόπο τους και μοναδικό τους όπλο τις γνώσεις, την πείρα και την αξιοσύνη τους.

Ø  Ακυρώνεις αυτούς που έχουν γνώσεις  προσόντα και όρεξη για δουλειά και δεν αντλούν ‘’δύναμη‘’ από ρουσφέτια και από τους κολλητούς τους στο ‘’κόμμα‘’ και φυσικά δεν βλέπουν την αυτοδιοίκηση σαν σκαλοπάτι για να ικανοποιήσουν τις πολιτικές και κομματικές τους επιδιώξεις.

Η ύπαρξη ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη των αιρετών των τοπικών Κοινοτήτων στις τελευταίες εκλογές για την αυτοδιοίκηση, ενεργοποίησε και ανέδειξε μια ‘’νέα γενιά‘’. Πολίτες που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά βρήκαν κίνητρο την αυτονομία της εκλογικής κάλπης και συγκρότησαν συνδυασμούς οι οποίοι στη συνέχεια – οι περισσότεροι εξ αυτών – έγιναν επί της ουσίας ομάδες εθελοντικής εργασίας για τον τόπο τους, κινητοποιώντας παράλληλα συμπολίτες και συγχωριανούς σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ύπαιθρος και να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το χωριό ή τη γειτονιά.

Η ξεχωριστή κάλπη απλούστευσε και απεγκλώβισε και τους υποψήφιους Δημάρχους από την υποχρέωση να διαιρέσουν τους μικρούς τόπους σε ημετέρους και αντιπάλους, διαιωνίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια παλιά κακή συνήθεια ιδιαίτερα της επαρχίας με τα χρώματα των καφενείων!

Η ξεχωριστή κάλπη είναι η ανάθεση ευθύνης στον αξιότερο άνθρωπο του τόπου και όχι στον αρεστό του Δημάρχου και του Κόμματος. Είναι η πρακτική εφαρμογή του ότι

‘’… Οι πολίτες ( τα άτομα ) πρέπει να δίνουν κύρος στην Πολιτική

και όχι η Πολιτική στους Πολίτες… ‘’

 

  

(Γράφει η Ομάδα Πολιτικής «Οικονομία και Ανάπτυξη» της πολιτικής κίνησης εΜεις)
Όπως έχουμε ξαναπεί εΜεις έχουμε την συνήθεια να μελετάμε τις συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού, έτσι και με την προ ημερών συνέντευξη του στον κο Παπαχελά.
Τώρα που έχει περάσει ο θόρυβος, θα επιχειρήσουμε μια αξιολόγηση των απαντήσεων που έδωσε ή απέφυγε να δώσει ο Πρωθυπουργός.
Σε ερώτηση του κου Παπαχελά ποιος θα πληρώσει τα χρέη που δημιουργεί η υγειονομική κρίση, η απάντηση ήταν πως «… και άλλες χώρες αυξάνουν τα χρέη τους …».

Βολική αλήθεια μα μισή.

Ως υπεύθυνος Πρωθυπουργός όφειλε παράλληλα να σημειώσει ότι είμαστε η χώρα στην Ευρωζώνη με το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της, με την Ιταλία που ακολουθεί στην επόμενη χειρότερη θέση, να είναι 25% χαμηλότερα από την Ελλάδα!
Συνέχισε μάλιστα την απάντησή του λέγοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με ιστορικά χαμηλά επιτόκια και ότι αυτό οφείλεται στην κυβερνητική αξιοπιστία έναντι των αγορών.

Μία ακόμα βολική αλήθεια μα μισή.

Περίπου 20 τρις έχουν δανειστεί παγκοσμίως μα αρνητικά επιτόκια και τα δικά μας επιτόκια δανεισμού είναι τα υψηλότερα από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.
Να το πούμε αλλιώς.
Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης δανείζονται πολύ φθηνότερα από την Ελλάδα και κατά τη λογική του κου Μητσοτάκη όλες οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν πιο αξιόπιστη κυβέρνηση στα μάτια των αγορών από την κυβέρνησή που ο ηγείται.
Λιγο παρακάτω ο κ. Μητσοτάκης θυμίζοντας περασμένες, νομίζαμε, εποχές απάντησε στον κ. Παπαχελά ότι η δημοσιονομική χαλάρωση θα κρατήσει και το 2022 και ότι: « … δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης φόρων … η κυβέρνηση αυτή εκλέχθηκε με μια πολιτική μείωσης φόρων … ».

Βολική αλήθεια και αυτό, αλλά εδώ υποκύπτουμε στον πειρασμό να θυμίσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη χρονικά αθετήσει την προεκλογική του δέσμευση για τον ΕΝΦΙΑ και ότι πολλά από τα μέτρα μείωσης φόρων που έχει πάρει η κυβέρνηση, όπως π.χ. η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι προσωρινή και έχει ισχύ μόνο για το 2021.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός μιλώντας για την ανάπτυξη που αναμένει η κυβέρνηση για το 2021, εμμέσως πλην σαφώς ανάφερε πως όλες τις ελπίδες τις έχει στρέψει στον τουρισμό, όσο και στις καταθέσεις, που έχουν αυξηθεί και οι οποίες πιστεύει ότι θα ξοδευτούν !

Είναι αλήθεια, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις σίγουρα όμως όχι των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, πολλοί των οποίων παραμένουν μήνες απλήρωτοι και επειδή το ελληνικό δημόσιο οφείλει μερικά δισεκατομμύρια στον ιδιωτικό τομέα.

Και εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε το οξύμωρο οι «αδίστακτοι» δανειστές μας να πιέζουν την Κυβέρνηση να εξοφλήσει τις οφειλές της και αυτή να μεταθέτει διαρκώς στο μέλλον την υποχρέωσή της.
Εδώ να σημειώσουμε κάτι που απέφυγε να σημειώσει ο Πρωθυπουργός. Aν η κυβέρνηση καταφέρει να εκταμιεύσει όλη την Ευρωπαϊκή βοήθεια για το 2021, θα ενισχυθεί το ΑΕΠ μας κατά 4,2%.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε έτσι να συμβεί ακόμα και αν αυτό εμφανιστεί ως αποτέλεσμα εμπνευσμένης κυβερνητικής πολιτικής.
Το πλέον εντυπωσιακό και σε αυτή την συνέντευξη, είναι ότι σε κανένα σημείο ο κος Μητσοτάκης δεν μίλησε για το σχέδιο του. Για το πως θα ανακάμψει η οικονομία για να διασφαλιστεί το εισόδημα των πολιτών. Πουθενά δεν μίλησε για τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσει, για τις ανησυχίες του, για τις ευθύνες και υποχρεώσεις που μας αναλογούν ως πολίτες ώστε να αντιμετωπίσουμε έστω με τις λιγότερες απώλειες όσα δύσκολα ζούμε και όσα δύσκολα έρχονται.

εΜεις πιστεύουμε πως οι αριθμοί μας δείχνουν την αλήθεια αρκεί να τους διαβάζουμε σωστά, αρκεί να μη τους αντιπολιτευόμαστε. Οι αριθμοί λοιπόν δεν είναι με το μέρος μας.

Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς, ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, ο Πρωθυπουργός που ηγείται της χώρας μας «υπόσχεται» ότι την επόμενη μέρα θα εκπλήξουμε θετικά και θα προσπεράσουμε τους πάντες, αντί να μας προετοιμάζει να σηκώσουμε μανίκια και να εργασθούμε σκληρά, συγκροτημένα και μεθοδικά, για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις που διαμορφώνονται.
Λυπούμαστε που μετά από όσα μας έχουν συμβεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, Πρωθυπουργός, Κυβέρνηση μα και Αντιπολίτευση συνεχίζουν να πουλάνε ελπίδα στους ψηφοφόρους τους.
εΜεις δεν θα αγοράσουμε κε Πρωθυπουργέ, θέλουμε να ενημερώσετε όλη τη χώρα και τους πολίτες της για το σχέδιο σας…το business plan, που ζητούσατε από τον κ. Τσίπρα πριν λίγα χρόνια
Δεν μπορεί μετά από 18 μήνες διακυβέρνηση να πορευόμαστε με νέας κοπής ελπίδες!
εΜεις ανησυχούμε, εσείς;

 

Η ιδέα της πράσινης οικονομίας εν μέρει οφείλεται στην αποτυχία των αγορών και του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα που ανακύπτουν, και εν μέρει στην αναγνώριση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και η ανθρωπότητα ως αποτέλεσμα της ραγδαίας, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, που μέχρι πρόσφατα είχε ως γνώμονα μόνο την οικονομική ανάπτυξη εις βάρος, συχνά της κοινωνίας, και πάντα του περιβαλλοντικού υπόβαθρου που στηρίζει τη οικονομία, την κοινωνία και την ίδια τη ζωή.

Η αφύπνιση και η ενημέρωση των πολιτών για την αξία των υγροτόπων τόσο στο περιβάλλον όσο και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας επιδιώκεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου, την ημέρα που το 1971 στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας, γνωστή και ως «Σύμβαση Ραμσάρ».

Πανηγυρικά χαιρετίστηκε από σημαντικές προσωπικότητες παγκόσμιου βεληνεκούς η κίνηση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να επανενταχθεί η χώρα του στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα του 2015. Ενδεικτικά, σχετικό καλωσόρισμα απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν κά.. Η δε δημοφιλής νεαρή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ προτίμησε να ασχοληθεί με ένα απολαυστικό τρολάρισμα του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που αυτός αποχωρούσε από την προεδρία των ΗΠΑ.
Μία από τις πρώτες ενέργειες του νέου Αμερικανού Προέδρου λοιπόν ήταν να εκδώσει εκτελεστική εντολή την Τετάρτη 20/01/2021 προκειμένου να επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα του 2015. Οι ΗΠΑ αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μετά την Κίνα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έπεται.

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.