Στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οικονομίας επιβάλλεται η ανασυγκρότηση και ο εκσυγ-χρονισμός της ναυπηγικής βιομηχανίας που θα ενταχθεί όμως σε ένα συγκεκριμένο εθνικό στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης. 
Χάραξη ενός στρατηγικού εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της Ναυπηγικής Βιομηχανίας  απο το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη δημιουργία Διεύθυνσης Ναυπηγικής Βιομηχανίας.
1. Η ναυπηγική βιομηχανία είναι υψίστης σημασίας αναπτυξιακός μοχλός, λόγω της σημαντι-κότητας και της πρωτοπορίας της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και της συμβολής της στην αμυ-ντική μας βιομηχανία.
Στόχος: Να γίνει κέντρο ολοκληρωμένης ναυπηγικής τεχνογνωσίας και έρευνας.
2. Τράπεζες, χορήγηση δανείων χαμηλότοκων για τις εργασίες πλοίων επισκευής, πλοίων κα-τασκευής ακτοπλοΐας, για άγονες γραμμές, με αναπτυξιακά κίνητρα, θα ανοίξει όλη η αγορά της ναυπηγικής δραστηριότητας και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Και τώρα που δείξαμε στη Βουλή ότι για το σκάνδαλο Novartis έφταιγε μόνο ο Παπαγγελόπουλος, ας συζητήσουμε σοβαρά την υπόθεση της Novartis (αλλά και άλλων φαρμακευτικών εταιρειών). Όχι ότι δεν έφαγαν οι πολιτικοί χρήματα από τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στη σπατάλη των 15 δισ. στην Υγεία τα τελευταία χρόνια.

1. Το σπάταλο και κομματικοποιημένο κράτος που ποτέ δεν απορρόφησε μέχρι τώρα γρήγορα τα κονδύλια της ΕΕ (όποια μορφή κι αν είχαν) για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

2. Το ανύπαρκτο εθνικό σχέδιο που ακολουθείται για να αναπτυχθεί μια βιώσιμη ανταγωνιστική οικονομία εντός και εκτός της Ε.Ε.

Για πρώτη φορά εγκρίθηκε σχέδιο 750 δισ. ποσού που θα αντληθεί με την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους (με τη μόχλευση που μπορεί να αγγίξει την προσεχή επταετία τα 1,8 τρισ. ευρώ). Το χρέος αυτό θα εγγραφεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), ύψους 1,074 τρισεκ. ευρώ. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ΕΕ. Ένα θετικό μέτρο με ορισμένες αρνητικές υποσημειώσεις που οφείλονται στις φειδωλές χώρες.Η Ελλάδα παρά την αύξηση των δανείων μάλλον θα είναι ευνοημένη.

Η κατανομή των κονδυλίων στις χώρες-μέλη γίνεται με βασικό κριτήριο τις επιπτώσεις της κρίσης στο υγειονομικό και στο οικονομικό πεδίο. Έτσι, η προτεινόμενη κατανομή θα γίνει με ένα μαθηματικό τύπο που συμπεριλαμβάνει το ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ποσοστό της ανεργίας της τελευταίας τετραετίας. Ο σκοπός της Κομισιόν είναι -  με τις τραγικές υγειονομικές εξελίξεις κυρίως σε Ιταλία και Ισπανία -  να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο που απειλεί τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.