Μια Ψηφιακή Οικονομική Επανάσταση είναι ήδη εδώ και σκοπεύει να αλλάξει το χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Ονομάζεται Decentralized Finance (DeFi) και πρόκειται για εφαρμογές αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (ή DeFi για συντομία).
Οι Αποκεντρωμένες Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές (DeFi), είναι τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα που στοχεύουν να βελτιώσουν με διάφορους τρόπους το τρέχον χρηματοοικονομικό σύστημα, μέσω της εισαγωγής ενός αποκεντρωμένου χρηματοοικονομικού συστήματος, προκειμένου να μειωθούν οι μεσάζοντες και οι προμήθειες και ο χρόνος πρόσβασης.
Τι σκοπεύει λοιπόν το DeFi
Έχει σκοπό να προσφέρει πρόσβαση σε στιγμιαία άμεσα δάνεια με χαμηλά επιτόκια, σε διαδικτυακές πληρωμές χωρίς κόστος συναλλαγής, σε P2P ασφαλίσεις, σε αποκεντρωμένες ταυτότητες, σε αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEXes) χωρίς ενδιάμεσους και κόστος προμηθειών.
Για παράδειγμα σήμερα στις διασυνοριακές πληρωμές, όταν ένα άτομο στέλνει χρήματα σε ένα άλλο που βρίσκεται σε άλλη χώρα, τότε διαμεσολαβεί ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διευκολύνει αυτή την μεταφορά και σε αντάλλαγμα θα πάρει μια αμοιβή για να το κάνει.
Ωστόσο, οι εφαρμογές DeFi μπορούν να αποσυνδέσουν ολόκληρη τη διαδικασία από τα σημερινά Ιδρύματα βάζοντας ένα άτομο να στείλει ένα ψηφιακό νόμισμα από το πορτοφόλι του στον προοριζόμενο παραλήπτη, χωρίς τη βοήθεια κανενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που μέχρι τώρα βρίσκεται στη μέση αυτής της μεταφοράς.
Οι αποκεντρωμένες εφαρμογές Decentralized App ή DApp
Οι εφαρμογές DeFi είναι ένα υποσύνολο ενός νέου τύπου εφαρμογών που είναι γνωστές ως αποκεντρωμένες εφαρμογές Decentralized App ή DApp. Οι τελευταίες είναι εφαρμογές που εκτελούνται σε ένα δίκτυο υπολογιστών peer-to-peer, σε αντίθεση με έναν μόνο υπολογιστή όπως γίνεται σήμερα. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού είναι ότι οι χρήστες του δικτύου δεν εξαρτώνται πλέον από έναν κεντρικό υπολογιστή ενός Ιδρύματος για να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες ή χρήματα.
Για να κατανοήσετε πλήρως τη διαφορά μεταξύ μιας αποκεντρωμένης εφαρμογής και μιας κεντρικής εφαρμογής, εξετάστε μερικά παραδείγματα κεντρικών εφαρμογών όπως: Facebook, Twitter και YouTube. Αυτά είναι όλα παραδείγματα κεντρικών εφαρμογών, επειδή για να τις χρησιμοποιήσετε, ο χρήστης εξαρτάται από ένα δίκτυο που ανήκει και λειτουργεί από μια κεντρική οντότητα - την εταιρεία του Facebook για παράδειγμα.
Οι αποκεντρωμένες εφαρμογές DApp έχουν πολλές περιπτώσεις χρήσης, για παράδειγμα από αγορές προβλέψεων (πχ Augur ), έως παιχνίδια (CryptoKitties ) και τέλος δανεισμό (το πρωτόκολλο Dharma ). Ωστόσο, η ομοιότητα μεταξύ όλων των αποκεντρωμένων εφαρμογών είναι η αποδιαμεσολάβηση - απομάκρυνση των μεσαζόντων μέσω της εισαγωγής μιας αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής δικτύου, όπως κάνει το γνωστό blockchain (του Bitcoin κλπ) ή το Tangle (το αντίστοιχο blockchain του IOTA ενός άλλου κρυπτονομίσματος) .
Διαφορετικές μορφές εφαρμογών DeFi
Όπως ακριβώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης αποκεντρωμένων εφαρμογών (DApp), υπάρχουν επίσης πολλές διαφορετικές περιπτώσεις εφαρμογών - χρήσεων Decentralized Finance ή DeFi.
Τα παραδείγματα αυτά περιλαμβάνουν:
* Πληρωμές.
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Global Findex της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπήρχαν το 2017 περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ενήλικες που παραμένουν χωρίς τραπεζικό λογαριασμό.
Οι υπηρεσίες πληρωμής DeFi λοιπόν στοχεύουν στη δημιουργία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος πληρωμών χωρίς κεντρικό έλεγχο και χωρίς την ανάγκη τραπεζικού λογαριασμού. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες πληρωμών είναι πολύ ελπιδοφόρες για αυτούς τους πληθυσμούς της γης που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες.
* Δανεισμός
όχι από μία Τράπεζα, αλλά με εκδημοκρατισμό όλης της διαδικασίας, επιτρέποντας σε ένα άτομο να έχει πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη ομάδα από πρόθυμους δανειστές.Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής DeFi που εργάζεται επί του παρόντος στον χώρο δανεισμού είναι το πρωτόκολλο Dharma. Το Ντάρμα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δανείζουν και δανείζονται διαφορετικές μορφές εξασφαλισμένα χρέους.  Τα σημαντικά πλεονεκτήματα του DeF τόσο στους δανειστές όσο και τους δανειολήπτες έναντι των παραδοσιακών τραπεζών είναι:
-Άμεσες συναλλαγές, χωρίς τεκμηρίωση εγγράφων
-Εκμηδένιση της γραφειοκρατίας, καθώς δεν χρειάζεται καμία έγκριση
-Πλήρης διαφάνεια και ίσοι όροι για όλους τους συμμετέχοντες
-Διατίθεται χωρίς διακρίσεις, σε οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη, χωρίς την ανάγκη απόδειξης της πιστοληπτικής του ικανότητας (credit score)
-Χαμηλότερο κόστος για δανειολήπτες και δανειστές, καθώς δεν υπάρχουν πουθενά μεσάζοντες
-Χωρίς την ανάγκη φυσικών εξασφαλίσεων, αποκλειστικά μόνο με ψηφιακές εξασφαλίσεις
 
* Ψηφιακός Τοκισμός (Staking)
Το Staking μοιάζει με τους τόκους που κερδίζετε μέσω ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου σε μια τράπεζα. Ωστόσο, περιλαμβάνει μια διαφορετική διαδικασία χωρίς τραπεζικό λογαριασμό. Προς το παρόν, η διαδικασία αυτή αφορά μόνο τους επικυρωτές (validators) ενός έργου κρυπτογράφησης, που σε αντάλλαγμα επιβραβεύονται με την λήψη τόκων. Ένα τέτοιο πρότζεκτ είναι το Πρωτόκολλα Proof of Stake του κρυπτονομίαματος Cardano ή ADA.
* Ασφάλιση.
Η αποκεντρωμένη οικονομία DeFi δημιουργεί νέες ευκαιρίες και νέα δεδομένα στον ασφαλιστικό κλάδο με την εισαγωγή της ασφάλισης Peer-to-Peer. Η ασφάλιση P2P λειτουργεί ως ένα ανθρωποκεντρικό δίκτυο κατανομής κινδύνων. Δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων ενώνεται μαζί για να ασφαλιστεί έναντι ενός κοινού κινδύνου, χωρίς την συμμετοχή ασφαλιστικής εταιρίας. Η ασφάλιση στο blockchain προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους πελάτες, όπως:
- Γρήγορες συναλλαγές με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας
- Αυτόματες πληρωμές μέσω έξυπνων συμβολαίων (event-based smart contract)
- Δεν υπάρχει ανάγκη για μεσάζοντες (σημαντική μείωση του κόστους)
- Κατανομή κινδύνου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων (ελάχιστα ασφάλιστρα)
- Πλήρης διαφάνεια και ίσοι όροι για όλους τους ασφαλισθέντες
- Αυτόματες πληρωμές μέσω έξυπνων συμβολαίων (event-based smart contract)
* Αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια 
Μια πλατφόρμα θα επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ψηφιακά νομίσματα, όπως γίνεται και σήμερα με το Bitcoin, το Ethereum, το ADA.
Τα αποκεντρωμένα  ανταλλακτήρια (σαν τα χρηματιστήρια και της χρηματιστηριακές εταιρείες που μεσολαβούν) είναι μια απάντηση στις συγκεντρωτικά χρηματιστήρια, όπως και στα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν με το γεγονός ότι οι χρήστες δεν έχουν κανέναν έλεγχο στα χρήματα τους που έχουν κατατεθεί, αφού δεν κατέχουν οι ίδιοι τα ιδιωτικά τους κλειδιά που κατέχουν μόνο οι Τράπεζες.
* Tokenization
Για την ψηφιοποίηση ενός αγαθού του πραγματικού κόσμου ή υπηρεσίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας blockchain.
* Αποκεντρωμένη Ταυτότητα
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο άτομα χωρίς Εθνική Ταυτότητα. Σε φτωχές χώρες, 1 στις 2 γυναίκες δεν έχει ταυτότητα, περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση τους σε βασικές οικονομικές και πολιτικές δραστηριότητες. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν πρόσβαση σε ένα φθηνό smartphone. Επομένως, μια αποκεντρωμένη ταυτότητα μπορεί να διαδραματίσει ένα εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό ρόλο σε αυτές τις υποανάπτυκτες χώρες.
Αυτές όλες οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες ήδη από σήμερα σε όλους, μέσω της χρήσης αποκεντρωμένων δικτύων blockchain και έξυπνων συμβολαίων (smart contracts).
 
Προβλήματα που επιλύουν οι εφαρμογές DeFi
Δύο είναι τα βασικά προβλήματα που επιδιώκουν να λύσουν οι εφαρμογές DeFi που οι κεντρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν το κάνουν. Αυτά περιλαμβάνουν:
Την άνιση πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την Οικονομική λογοκρισία
 
Ανισότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση
- Αυτό αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως: δάνεια επιχειρήσεων, στεγαστικά δάνεια και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Οι εφαρμογές DeFi στοχεύουν στη βελτίωση αυτού του προβλήματος διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ως προς το ποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές τους. Το μόνο που χρειάζεται ένα άτομο είναι ένα smartphone και μια σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Οικονομική λογοκρισία
- Αυτό συμβαίνει όταν οι κυβερνήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι μεσάζοντες κλείνουν τους λογαριασμούς ενός ατόμου ή μιας εταιρείας και περιορίζουν την ικανότητά τους να πραγματοποιούν συναλλαγές για ένα συγκεκριμένο κέρδος. Για παράδειγμα, μια κυβέρνηση μπορεί να περιορίζει σκόπιμα την οικονομική πρόσβαση μιας εταιρείας σε βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πχ σε δάνεια. Γιατί η εταιρεία διαφωνεί δημόσια με τις πολιτικές της κυβέρνησης.
Αντίθετα, επειδή οι εφαρμογές DeFi είναι εγγενώς αποκεντρωμένες, δεν υπάρχει καμία μέθοδος οικονομικής λογοκρισίας αυτών που τις χρησιμοποιούν. Ωστόσο, με αποκεντρωμένα πρωτόκολλα δανεισμού όπως το Ντάρμα, το άτομο δεν χρειάζεται πλέον να βασίζεται σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για ένα δάνειο, θα είχε αντ 'αυτού πρόσβαση σε μια διεθνή ομάδα πρόθυμων δανειστών.
Η Ψηφιακή Οικονομική Επανάσταση είναι λοιπόν ήδη εδώ και σκοπεύει να αλλάξει τα πάντα
Πηγές:

Ένα προσχέδιο των προτάσεων της επιτροπής Πισσαρίδη για τη διαχείριση των 32 δισ. ευρώ, είδαν το φως της δημοσιότητας. Κοινός παρονομαστής των προτεινόμενων αλλαγών, οι οποίες θα είναι έτοιμες το Σεπτέμβριο, είναι η παραδοχή ότι το κράτος, αν δεν μεταρρυθμιστεί, δεν θα μπορέσει να στηρίξει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, όσα κεφάλαια και να έρθουν από την Ευρώπη. Στη λογική αυτή οι μεταρρυθμίσεις αφορούν καταρχήν στο Δημόσιο, στην υγεία, στην απονομή δικαιοσύνη, στις αγορές προϊόντων όπου ο ανταγωνισμός υστερεί και στην φορολογία.

Οι προτάσεις υποδεικνύουν μια στροφή στην μεταποίηση και σε τομείς με έντονη δυναμική όπως η παραγωγή φαρμάκων. Επίσης, προτείνουν κεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος όπως και γενναίες μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στη Δικαιοσύνη, στην Παιδεία, στο ΕΣΥ.

Κεντρική επίσης θέση των προτάσεων της επιτροπής Πισσαρίδη έχουν η πράσινη οικονομία, η ψηφιακή μετάβαση και η στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή οι τομείς που θα χρηματοδοτηθούν από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και θα περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο θα υποβληθεί ως τα μέσα Οκτωβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το πακέτο του Next Generation EU.

Η βελτίωση της αξιοπιστίας του κράτους θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον τρόπο που αυτό διαχειρίζεται τα κονδύλια που προβλέπονται για τους μισθούς των υπαλλήλων του. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας όσο το δυνατόν πιο δίκαιος τρόπος υπολογισμού των ποσών που καταβάλλονται για τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Η πρότασή μου είναι να δημιουργηθεί μία εξίσωση, που την ονομάζω Εξίσωση Υπολογισμού του Μισθού του Δημοσίου Υπαλλήλου (Ε.Υ.ΜΙ.Δ.Υ) με την οποία θα υπολογίζονται οι μισθοί όλων των υπαλλήλων (από τον απλό κλητήρα μέχρι και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) που πληρώνονται από το Κράτος.

Το πολύπαθο κέντρο της Αθήνας σίγουρα δεν έχει την εικόνα που αρμόζει σε μια πρωτεύουσα, που θέλει να χαρακτηρίζεται Ευρωπαϊκή.  Το χαρακτηρίζω «πολύπαθο» μια και θυμάμαι από το διάβασμα μελετών, μα και από προσωπικές εμπειρίες, τα χτυπήματα που έχει δεχθεί από τα πρώτα χρόνια της ανάδειξης της Αθήνας σαν πρωτεύουσας της χώρας.  Τα εμπνευσμένα πολεοδομικά σχέδια του Κλεάνθη και των Βαυαρών αρχιτεκτόνων – πολεοδόμων, που τροποποιήθηκαν βάναυσα, που δεν εφαρμόστηκαν, για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα και σκοπιμότητες.  

Η καταστροφή των νεοκλασικών κτιρίων και των ξεχωριστών κατασκευών του μεσοπολέμου, στο βωμό της αντιπαροχής και πάλι για εξυπηρέτηση πολιτικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων.  Οι κατά καιρούς μεμονωμένες «αισθητικές» επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ενιαία αισθητική αντίληψη, η λογική της επικράτησης του τσιμέντου και της ασφάλτου, η «αρχοντοχωριάτικη» αντίληψη του μοντέρνου.  

Καθημερινά ακούμε διάφορες ιστορίες επιτυχίας και διάκρισης Ελλήνων της Ελλάδας και του εξωτερικού σε διάφορους επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και επιχειρηματικούς τομείς, που μας κάνουν όλους υπερήφανους που είμαστε Ελληνες. Αυτή μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν την Ελλάδα της προόδου, την Ελλάδα που είναι διεθνώς καταξιωμένη, που παράγει και προωθεί προϊόντα καινοτόμα, επιστημονικές γνώσεις που ωφελούν την ανθρωπότητα, και πολιτιστικές δράσεις που είναι αναγνωρισμένες διεθνώς, την Ελλάδα που δεν φοβάται, αλλά αντίθετα επιδιώκει τον διεθνή ανταγωνισμό και κερδίζει μέσα από αυτόν.

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.