Pin It

Για πρώτη φορά εγκρίθηκε σχέδιο 750 δισ. ποσού που θα αντληθεί με την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους (με τη μόχλευση που μπορεί να αγγίξει την προσεχή επταετία τα 1,8 τρισ. ευρώ). Το χρέος αυτό θα εγγραφεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), ύψους 1,074 τρισεκ. ευρώ. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ΕΕ. Ένα θετικό μέτρο με ορισμένες αρνητικές υποσημειώσεις που οφείλονται στις φειδωλές χώρες.Η Ελλάδα παρά την αύξηση των δανείων μάλλον θα είναι ευνοημένη.

Εισάγεται μια σύνθετη διαδικασία έγκρισης και εποπτείας της διάθεσης των πόρων, με ενδεχόμενο παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε περίπτωση «ένστασης» από κράτος-μέλος.

Αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τους φειδωλούς, που απαιτούσαν να έχουν δικαίωμα βέτο. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ακόμη και αν μόνο μια χώρα θεωρήσει ότι το εθνικό σχέδιο κάποιας άλλης έχει ενδείξεις ότι αποκλίνει από τις προϋποθέσεις χορήγησης των κονδυλίων και τους στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ, τότε θα μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής.

Και οι πόροι δεν θα εκταμιεύονται έως ότου το Συμβούλιο «θα έχει συζητήσει αποφασιστικά το θέμα», αλλά εντός περιόδου τριών μηνών από το αίτημα της Κομισιόν προς την Επιτροπή. H Κομισιόν δηλαδή θα εξετάζει τα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα καταθέτει κάθε κράτος-μέλος.

Άλλο ένα θύμα της σκληρής 4-μερης μάχης ανάμεσα στις «φειδωλές» χώρες του πλούσιου Βορρά και του γαλλο-γερμανικού άξονα από την άλλη, ήταν το κούρεμα 110 δισ. (σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής) για τα κονδύλια για την υγεία, την απανθρακοποίηση, την έρευνα, και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Συγχρόνως για τις φειδωλές χώρες αυξάνονται εντυπωσιακά τα rebates (επιστροφές προϋπολογισμού γι αυτές). Πρόκειται για ένα σημείο για το οποίο υπάρχει φυσικά δυσαρέσκεια από τις χώρες του Νότου που θα επωφεληθούν περισσότερο από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι «27» μετά από συνεδριάσεις 100 ωρών συμφώνησαν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποτελείται από επιχορηγήσεις ύψους 390 δισ. ευρώ και δάνεια 360 δισ. ευρώ.

Τελικά η Ελλάδα φαίνεται ότι παραμένει από τις πιο ευνοημένες χώρες της πρότασης, αφού παρόλο που μειώνονται οι επιχορηγήσεις, το συνολικό ποσό που αναμένεται να λάβει τώρα παραμένει το ίδιο 32,1 δισ., αλλά με μεγαλύτερη αναλογία δανείων προς επιχορηγήσεις σε σχέση με πριν (12,5 δισ. δάνεια και λίγο πάνω από 19,5 δισ. επιχορηγήσεις). .

Επίσης, η Ελλάδα φαίνεται να ευνοείται από την κατανομή των κονδυλίων, αφού η πρόταση προβλέψει την εκταμίευση του ποσού με βάση στοιχεία όπως το ΑΕΠ, η ανεργία και η ύφεση. Για την περίοδο 2021-2022, η πρόταση υιοθετεί την πρόταση της Κομισιόν, ενώ για το 2023, λαμβάνεται υπόψη η ανεργία της περιόδου 2015-2019, σε συνδυασμό με τις απώλειες του ΑΕΠ το 2020.

Σημειωτέον ότι για τους αγρότες μας παραμένουν σταθεροί οι πόροι από την ΚΑΠ.
Πηγή: ΑΠΕ


google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.