Pin It

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

Τα Δημοτικά Τέλη επιβλήθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου 25/1975 σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των Δήμων και αποτελούν έσοδα τους. Προορίζονται για την κάλυψη μέρους των πάσης φύσεως δαπανών των Δήμων, που αφορούν ενδεικτικά την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμού των οδών,  πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης από τους δήμους υπηρεσίας που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.
Αλλα έσοδα προέρχονται από πηγές όπως δημοπρασίες, ενοίκια και πρόστιμα οδικής κυκλοφορίας. Οι τοπικές αρχές μπορούν επίσης να συμμετέχουν και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Λοιπά έσοδα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα ακίνητα, καθώς και τους καθιερωμένους φόρους και τέλη. Σύμφωνα με τον νόμο, το κράτος χρηματοδοτεί ΟΤΑ πρώτου επιπέδου βάσει σταθερού τύπου: 20% του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, 50% των τελών κυκλοφορίας και 3% του φόρου ακίνητης περιουσίας.

  • Εκτιμάται ότι τα λειτουργικά έσοδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους 332 Δήμους της Χώρας κυμαίνονται περί τα 4 δις ευρώ ετησίως. [ Μελέτη του ΙΟΒΕ 2017 σε ισολογισμό 110 Δήμων της Χώρας αναγράφει: Λειτουργικά έσοδα= έσοδα δήμων και επιχορηγήσεις κράτους 2,0 δίς (1+1) ευρώ ].
  • Στατιστικά, τα έσοδα ανά κάτοικο κυμαίνονται 400 ευρώ ετησίως .
  • Το κόστος λειτουργίας για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι οι Δήμοι κυμαίνεται στο 18%.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΕΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

O Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) είναι ένας φόρος που επιβάλλει το Ελληνικό κράτος για την ακίνητη περιουσία. Υποκείμενοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες για κάθε είδους ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους (κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια). Ο φόρος θεσπίστηκε το 2014 από την Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά.
Περισσότεροι από 6,4 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων πληρώνουν 3,2 δισ. ευρώ στην εφορία, δηλαδή περίπου 500 ευρώ ετησίως ανα ιδιοκτήτη κατά μέσο όρο στην εφορία .

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ο ΕΝΦΙΑ να καταργηθεί από το 2024 όπως επίσης η ετήσια επιδότηση των δήμων ύψους 2 δίς. και τα Δημοτικά τέλη , εκτός των 20 δήμων ορεινών περιοχών η νησιών άγονων περιοχών. Αντί αυτών να ισχύσουν από το 2024 τα παρακάτω
1. «τα τέλη ιδιοκτησίας» Τ.ΙΔ. και τα
2. « τέλη ενοικίασης »Τ.ΕΝ. υπαίθριων χώρων, πεζόδρομων, κτισμάτων.

Προτείνεται δηλαδή να θεσπιστούν ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, που θα καταβάλλονται μηνιαία στους δήμους για τις κατοικίες όσες κατοικούνται και 30% για όσες είναι ακατοίκητες, επίσης τέλη οικοπέδων και αγροτεμαχίων, καθώς επίσης και ΤΕΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ  χώρων, πεζόδρομων, κτισμάτων που θα καταβάλλονται στους δήμους. Ειδικότερα :

  • Κριτήρια τιμολόγησης θα είναι μεταξύ άλλων εμβαδόν τιμή ζώνης, (εκτιμητέα αξία όπου δεν υπάρχουν ζώνες), κλίμακες εισφοράς.
  • Τα έσοδα απο τα τέλη ιδιοκτησίας και ενοικίασης,πηγαίνουν- ξοδεύονται για ίδιες και συγκεκριμμένες υπηρεσίες από όλους τους Δήμους.Αυτές είναι λειτουργικά έξοδα, φωτισμός καθαριότητα, πράσινο, αθλητισμός. Ετσι θα κριθεί κάθε Δήμος πόσο ισοσκελισμένος είναι ο λογαριασμός για συγκεκριμμένες υπηρεσίες και πόσο αυτό στοιχίζει αυτό στους Δημότες.
  • Στο τέλος του έτους γίνεται απολογισμός του Δήμου, που πήγαν τα χρήματα, έτσι ελέγχεται η ανταποδοτικότητα των τελών, η χρηστή διοίκηση και η ωφέλεια των Πολιτών και εφαρμόζεται ο κοινωνικός έλεγχος. Κάποιοι θέλουν να έχουν περισσότερο πράσινο, θέλουν να έχουν βυθιζόμενους κάδους απορριμάτων, θέλουν να έχουν αθλοπαιδιές- μηχανήματα, θα πληρώνουν κάτι παραπάνω. Οι δημότες έτσι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους με την συμμετοχή τους.

Στόχος είναι οι Δήμοι να γίνουν αυτόνομοι οικονομικά και ανεξάρτητοι διοικητικά απο το κράτος, κι εμείς οι Δημότες να καθορίζουμε το πού πάνε τα χρήματά μας και πώς βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων των Δημοτών.

Ας παραθέσουμε ένα υποθετικό παράδειγμα ετήσιου απολογισμού Δημάρχου, με θέμα διαχείριση Τέλους Ιδιοκτησίας, σ' ένα Δήμο με 1000 κατοικίες.
Ας υποθέσουμε μέση επιφάνεια κατοικίας 80 τ.μ. και τέλη ιδιοκτησίας 3 ευρώ ανα τετραγωνικό μέτρο, αυτό σημαίνει 240 ευρώ το χρόνο τέλη ιδιοκτησίας, ανά κατοικία. Ο Δήμος θα εισπράττει για 1000 κατοικίες το ποσό 240.000 ΕΥΡΩ το χρόνο.
Ας περιγράψουμε τα έξοδα του Δήμου, απο αυτά, δίνει για κοινόχρηστο φωτισμό οδών 30.000- κοινόχρηστο νερό πότισμα πλύσιμο 20.000- καθαριότητα κάδοι-καθαριστές 80.000- πράσινο φύτεμα λίπασμα κλάδεμα 46.000 - λειτουργία ΔΗΜΟΣΙΟΥ γυμναστηρίου 40.000 σύνολο 216.000.

Το αποτέλεσμα είναι ότι έμειναν 24.000 ευρώ στο ταμείο. Ποσοστό 10% σύν. Αρα το επόμενο έτος, εφ όσον τα κόστη παραμένουν τα ίδια , το τέλος Ιδιοκτησίας θα μειωθεί κατά 10% ,παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες με την ίδια ποιότητα.

Επιπλέον:

  • Τα τέλη ενοικίασης (Τ.ΕΝ. ) πεζόδρομων πληρώνονται στον Δήμο με το τ.μ. χρήσης επιφάνειας (μπορεί να καθορισθεί τιμή ανα τ.μ. σύμφωνη με το 6% της αξίας της τιμής ζώνης, ετησίως).
  • Για υπαίθριους χώρους και αυτούς της λαίκής, τα έσοδα θα είναι διαφορετικά σε κάθε Δήμο, ανάλογα με τον πληθυσμό του, την χωροταξική του θέση και την ανάπτυξή του.

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Trending Topics

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.