Pin It
Ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο: 4.936 πλοία, μερίδιο αγοράς 20,9% πλοία (άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 389,69 εκατομμυρίων τόνων (dwt). Αύγουστος 2019.
Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 53% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 21% του παγκόσμιου στόλου σε dwt, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. 
Η ναυτιλία των Ελλήνων με ό,τι άλλο συνεπάγεται για την Ευρώπη και τον τόπο μας δεν θα υπήρχε χωρίς τον Έλληνα ναυτικό και τη ναυτοσύνη, με συμβολή στο ΑΕΠ 6%, και 170.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.
Έως το 2025 η παγκόσμια ναυτιλία θα πρέπει να έχει βρει 147.000 νέους ναυτικούς.
Σήμερα βρίσκεται σε Ελληνική σημαία το 20% των πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας, γιατί θεωρούν οι Ελληνες Πλοιοκτήτες ότι οι Σημαίες άλλων Χωρών τους προσφέρουν περισσότερα προνόμια.
Εμπορική αξία Ελληνικού στόλου
Το 2018 η τρέχουσα εμπορική αξία του εμπορικού στόλου των Ελλήνων αυξήθηκε πάνω 5 δισεκατομμύρια δολάρια σπάζοντας έτσι το φράγμα των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε το 2017.
Η Ιαπωνία παραμένει στη δεύτερη θέση των κορυφαίων ναυτιλιακών χωρών, ενώ η εμπορική αξία του στόλου της εκτιμάται σε 94,72 δισ. Δολάρια.
Ο κινεζικός εμπορικός στόλος μεταξύ του 2017 και του 2018 σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε τρέχουσα αξία κατά 6,3 δισ. δολ. φτάνοντας λίγο πάνω από τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Όραμα Ελληνικής Ναυτιλίας 
Μπορεί να καταστεί η Ελλάδα ένας ελκυστικός ναυτιλιακός προορισμός για πλοιοκτήτες και έδρες ναυτιλιακών εταιρειών;
Μπορεί να σχεδιασθεί η οικοδόμηση ενός διεθνώς ανταγωνιστικού ναυτιλιακού περιβάλλοντος, με έδρα τη Δραπετσώνα; η δημιουργία ενός ναυτιλιακού cluster (συνεργατικού σχηματισμού);
Μπορούν σε αυτό να συμπράξουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, η πολιτεία και εκπαιδευτικοί φορείς με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της χώρας; 
Χρειάζεται λοιπόν, η κατάρτιση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της ναυτιλίας που θα έχει ως στόχο την αξιοποίηση της υπάρχουσας δυναμικής του ναυτιλιακού τομέα για τη δημιουργία στη χώρα μας του μεγαλύτερου ναυτιλιακού κέντρου διεθνώς. Η επιτυχία του στόχου προϋποθέτει ευρεία συναίνεση και συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων. 
Θεσμοθέτηση επενδυτικών κινήτρων, για ανάπτυξη επενδυτικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, το πλοίο να το βλέπουμε φορέα απασχόλησης και όχι φορέα φορολογίας αφού μπορεί να φορολογηθεί και σε άλλες χώρες, είναι μεταφερόμενο περιουσιακό κεφάλαιο. 
Αποτελεσματική και έξυπνη φορολόγηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αμοιβαία επωφελής σχέση μεταξύ εφοπλιστών και κράτους και να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα γύρω από τον εφοπλιστικό κόσμο. 
Χωρίς απότομες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας.
Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτικής τεχνολογίας αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.
Αυτό γίνεται με την εκπαίδευση πληρωμάτων και αξιωματικών, που θα βγάλει στελέχη με γνώσεις σύγχρονης τεχνολογίας όπως απαιτούν τα σημερινά σύγχρονα ποντοπόρα πλοία. 
Mπορούμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα δημιουργήσει βέλτιστες συνθήκες απασχολησιμότητας για την Ελληνίδα και τον Έλληνα αξιωματικό στην παγκόσμια ναυτιλία τού αύριο, αλλά και θα βοηθήσει την ελληνική ναυτιλία να επαυξήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Να προβληθεί το ναυτικό επάγγελμα, οι συνθήκες, οι αποδοχές, η εργασιακή ασφάλεια, η προοπτική καριέρας και μετεξέλιξης. Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (υπουργείο, εφοπλιστές, ναυτικοί) προκειμένου να προσέλθουν περισσότεροι εργαζόμενοι στο ναυτικό επάγγελμα και να αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών, αξιωματικών αλλά και πληρωμάτων, μηχανής και καταστρώματος. 
Με αυτόν τον τρόπο θα επανέλθουν τα ελληνικά πληρώματα στα πλοία των Ελλήνων Εφοπλιστών και θα μειωθεί η ανεργία.
Σημαία Πλοίων. Προσέλκυση και Αύξηση. 
Ο στόχος θα πρέπει να είναι η ελληνική σημαία να γίνει πρώτη σημαία προτίμησης των Ελλήνων εφοπλιστών και να προσελκύσει και ξένους εφοπλιστές, ανεβάζοντας την προτίμηση της ελληνικής σημαίας στη διεθνή κατάταξη. Ο μεγαλύτερος αριθμός πλοίων υπό ελληνική σημαία, εκτός του κύρους που θα προσδώσει στη χώρα, θα ενισχύσει την εθνική οικονομία και την απορρόφηση εργατικού δυναμικού και αυτό με τη σειρά του θα ενισχύσει και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών.
Ναυτιλιακές, Διαχειρίστριες, Πλοιοκτήτριες εταιρείες. 
Ενίσχυση της λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχείρησης που να αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των εγκατεστημένων εταιρειών και συνεπώς στην αύξηση του αριθμού των ποντοπόρων πλοίων που η διαχείρισή τους γίνεται από τη χώρα μας. 
Να τεθεί στόχος να συγκεντρωθεί στη χώρα μας το σύνολο των εργασιών διαχείρισης ελληνόκτητων πλοίων, που ενδεχομένως σήμερα γίνονται από το εξωτερικό. 
Επίσης να επιχειρηθεί η προσέλκυση και εταιρειών που διαχειρίζονται πλοία ξένων συμφερόντων οι οποίες θα ενδιαφερθούν να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό καθεστώς και την τεράστια εγχώρια τεχνογνωσία.
Να λειτουργήσει, ευθύνη των εφοπλιστών, επιτελικό όργανο διοίκησης και επιστασίας βοηθητικών και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα να περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που ασκούν οι ναυλωτές, ασφαλιστές, νηογνώμονες, ναυτοδικηγόροι, λογιστές, μεσίτες αγοραπωλησιών πλοίων, εταιρείες ρυμουλκήσεων και ναυαγιαιρέσεων, ναυτικοί πράκτορες, ναυλομεσίτες, επιχειρήσεις τροφοδοσίας και πετρέλευσης, κατασκευαστές και επισκευαστές ναυτικών μηχανών και εξοπλισμού, επισκευές πλοίων κλπ. 
Νομοθέτηση διαδικασιών απομάκρυνσης αποβλήτων τοξικών και επικίνδυνων από τα λιμάνια.
Μείωση γραφειοκρατίας και χρόνου διεκπεραίωσης ναυτιλιακών δρώμενων, μέσω της κατάργησης αλληλοεπικαλύψεων και της δημιουργίας ηλεκτρονικής διασύνδεσης συνεργαζομένων υπηρεσιών και υπουργείων.
Η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης και ψηφιοποίησης της ΔΟΥ Πλοίων είναι επιτακτική. 
Δημιουργία Ναυτασφαλιστικής Αγοράς. Να διαμορφωθεί Ελληνική Ναυτασφαλιστική Αγορά, με τη στήριξη των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών και των θυγατρικών τους, για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του ελληνόκτητου στόλου. Υπάρχει προηγούμενο επιτυχές εγχείρημα.
Συνεισφορά εφοπλιστών στο αναπτυξιακό πλάνο της ελληνικής οικονομίας μαζί με εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν τον χώρο της ναυτιλίας. Πράσινη ανάπτυξη, καθαρότερα καυσαέρια ,πράσινα λιμάνια, λειτουργία με ενέργεια απο την ξηρά, καθαρές θάλασσες, έλεγχος απορριμμάτων και έρματος.
Τα Ναυπηγεία, Επισκευαστική Πέραμα, ΟΛΠ COSCO, Πάρκο Σχιστού Ναυτικής Τεχνολογίας, Ναυτικό Επιμελητήριο, σε συνεννόηση με τις Ναυτιλιακές Εταιρείες, τα συνδικάτα, μπορούν να ξαναγίνουν φορείς ανάπτυξης στη χώρα μας, για τη Ναυτιλία και τη μείωση της ανεργίας. Τρείς παράγοντες εγγυώνται την επιτυχία: η ποιότητα εργασίας έχει επιτευχθεί στο παρελθόν, οι χρόνοι παράδοσης το ίδιο, με εξαίρεση τον χρόνο διεκδικήσεων των εργαζομένων, οι τιμές μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές, αλλά και οι αμοιβές τεχνιτών 1200 ευρώ το μήνα μπορούν να ικανοποιηθούν με απασχόληση όλο το χρόνο. 
Αυτό που θα φέρει ξανά τα πλοία για εργασίες στην Ελλάδα είναι η εργασιακή ειρήνη, ας πούμε πενταετούς διάρκειας για να αποκτηθεί εμπορική αξιοπιστία. 
Ας βάλουν το Υπουργείο Ε μπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) μαζί με τη Διεύθυνση Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τους προαναφερόμενους φορείς προ των ευθυνών τους, ώστε να σταματήσει η ανεργία στον χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής και των Ναυπηγείων, σε συνδυασμό με τη στήριξη και ανάπτυξη της Ναυτιλίας.
Γ. Καρακατσάνης
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Trending Topics

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.