Pin It

Η ιδέα της πράσινης οικονομίας εν μέρει οφείλεται στην αποτυχία των αγορών και του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα που ανακύπτουν, και εν μέρει στην αναγνώριση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και η ανθρωπότητα ως αποτέλεσμα της ραγδαίας, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, που μέχρι πρόσφατα είχε ως γνώμονα μόνο την οικονομική ανάπτυξη εις βάρος, συχνά της κοινωνίας, και πάντα του περιβαλλοντικού υπόβαθρου που στηρίζει τη οικονομία, την κοινωνία και την ίδια τη ζωή.

Η ιδέα της Πράσινης Οικονομίας αποτελεί ένα νέο οικονομικό πρότυπο, βάσει του οποίου η οικονομική ανάπτυξη δεν βασίζεται απαραίτητα στην εξάντληση των φυσικών πόρων και τις κοινωνικές ανισότητες. Τα Ηνωμένα Έθνη (με την διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ριο+20) έχουν ορίσει την «Πράσινη Οικονομία» ως μια οικονομία η οποία οδηγεί σε βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και οικολογικές ελλείψεις. Η Πράσινη Οικονομία στοχεύει στη βελτίωση της ανθρώπινης ευμάρειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης και ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί ως μια πράσινη, ανταγωνιστική οικονομία, με αποδοτική χρήση πόρων και χαμηλές εκπομπές άνθρακα η οποία θα θωρακίσει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες, θα βελτιώσει την παραγωγικότητα, θα μειώσει το κόστος και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα.

Η πράσινη μετάβαση της Ευρώπης

Το συνολικό ύψος του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027,  μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) πλησιάζει τα 2 τρισ. ευρώ και αποτελεί τη μεγαλύτερη στοχευμένη παρέμβαση που έγινε ποτέ στην ευρωπαϊκή οικονομία από την εποχή του Σχεδίου Μάρσαλ.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ύψους 672,5 δισ. €) εστιάζει στην ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί την πράσινη μετάβαση, δηλαδή την περιβαλλοντικά προσανατολισμένη οικονομία, προκειμένου να αποκτήσουμε μία λιγότερο αυτοκαταστροφική σχέση με τη φύση. Τουλάχιστον το 37% του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου θα κατευθυνθεί στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης, ενώ τουλάχιστον το 20% θα κατευθυνθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Η κοινωνική, οικονομική και οικολογική ανθεκτικότητα που καλείται να οικοδομήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αντικατοπτρίζεται στις αρχές του «μη βλάπτειν», του «μη εγκαταλείπειν» και του σεβασμού στο κράτος δικαίου.

Είναι δε γεγονός ότι όλες οι επενδύσεις που θα στηρίζονται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. οφείλουν να ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η Ένωση, με δίκαιο τρόπο, σεβόμενοι τόσο το περιβάλλον όσο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες των περιφερειών της Ευρώπης.

Σε πρακτικούς όρους, μια πράσινη οικονομία οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης ως αποτέλεσμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες οδηγούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της ρύπανσης, ενισχύουν την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων, και αποτρέπουν την απώλεια της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Οι επενδύσεις αυτές υποστηρίζονται από στοχευμένες μεταρρυθμίσεις στις κρατικές δαπάνες, πολιτικές και διαδικασίες, ενώ απαιτείται να ενισχύεται και όπου χρειάζεται να ανοικοδομείται το φυσικό κεφαλαίο ως ένα κρίσιμο οικονομικό αγαθό.

Με πιο τεχνικούς όρους, πρόκειται για μια οικονομία όπου η κοινωνία χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, βελτιώνοντας την ανθρώπινη ευημερία σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς ενώ παράλληλα διαφυλάσσει τα φυσικά συστήματα που μας συντηρούν.

Πηγές: Κείμενα ΕΕ -ΑΜΠΕ


google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.