Pin It

Oι επενδυτές αξιολογούν όλο και περισσότερο τα ESG (Εnvironmental - Social - Governance) κριτήρια, καθώς εµφανίζουν την επιθυµία να µεγιστοποιούν την αξία των µετοχών τους, συνδράµοντας, ταυτόχρονα, στο κοινωνικό – περιβαλλοντικό γίγνεσθαι του καιρού μας. Οι εταιρείες, από την άλλη πλευρά, µέσω των κριτηρίων ESG µπορούν να ενισχύσουν την αξιολόγησή τους, ώστε να δηµιουργήσουν ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό προφίλ, που θα τους εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και επενδυτικά κεφάλαια.

Η επενδυτική φιλοσοφία ESG  γίνεται τελευταία πυξίδα στη δραστηριότητα και ανάπτυξη όλο και περισσότερων εταιρειών. Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι υιοθετείται τόσο από τους επενδυτές, που λόγω των προσωπικών αξιών τους, επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά, όσο και από τους Διαχειριστές Κεφαλαίων οι οποίοι επιλέγουν επενδυτικά σχήματα που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα.

Κριτήρια ESG: Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social), Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance)

Οι επενδύσεις ή οι εταιρείες που ακολουθούν κριτήρια ESG  έχουν σαφή προσανατολισμό σε 3 κατευθύνσεις:

 • Σεβασμός στο περιβάλλον – βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μόλυνση της ατμόσφαιρας και του νερού, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, διαχείριση αποβλήτων, μείωση χρήσης πλαστικού κ.ά.
 • Κοινωνική ευθύνη – ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ισότητα των φύλων, ένταξη και πολυμορφία κ.ά.
 • Ορθή εταιρική διακυβέρνηση – επιχειρηματική ηθική, ανεξαρτησία Διοικητικού Συμβουλίου, πολιτική απολαβών για τα διοικητικά στελέχη, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, λογοδοσία κ.ά.

Ας σημειωθεί ότι τα κεφάλαια τα οποία πληρούν τα κριτήρια ESG, εµφάνισαν διαθνώς τα τελευταία χρόνια απόδοση εµφανώς καλύτερη συγκριτικά µε τα υπόλοιπα, όπως κατέδειξε έρευνα της Morningstar, μιας παγκόσµιας εταιρείας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών έρευνας και διαχείρισης επενδύσεων.

Σύµφωνα µε αυτήν, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατατάσσονται σε επίπεδο κάτω του µέσου όρου σε σχέση µε τις συνολικές επιδόσεις τους σε ESG θέµατα, ενώ υπολείπονται σηµαντικά σε ζητήµατα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβάλλοντος συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, καταλήγοντας έτσι, µεταξύ και άλλων λόγων, στη δυσκολία προσέλκυσης διεθνών επενδυτών.

Η Ελλάδα λοιπόν υστερεί έναντι των διεθνών στάνταρ, μολονότι έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Πολύ λίγες εισηγμένες έχουν εντάξει ολιστικά τέτοια πρότυπα στη φιλοσοφία τους και ακόμη λιγότερες εκείνες που έχουν βαθμολογία. Μόλις 11 εταιρίες από τον FTSE-25 έχουν στην πλατφόρμα του Bloomberg ανακοινωμένη βαθμολογία, όταν το σύνολο των εταιριών που περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό προσεγγίζει τις 10.000 από 60 χώρες.

Η Ευρώπη

Η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει πως χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική σύμφωνη με τα κριτήρια ESG, που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία

 • με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050
 • με την οικονομική ανάπτυξη να είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των ορυκτών πόρων
 • και όπου κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν θα μένει στο περιθώριο

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως:

 • επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες
 • στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα
 • ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιων μέσων μεταφοράς
 • απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις εκπομπές άνθρακα
 • διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
 • συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προτύπων

Τέλος, ιδού και η λίστα με τις 6 μεγάλες ελληνικές εταιρίες ενέργειας στην Ελλάδα, που έχουν εγκολπωθεί σημαντικά τα κριτήρια ESG και που παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις. 

 1. ΔΕΗ
 2. Ελληνικά Πετρέλαια
 3. Motor Oil
 4. Mytilinaios Group
 5. Τέρνα Ενεργειακή
 6. Volton

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.