Pin It

ΙΣΘ. Ένα πρότυπο ταμείο αυτασφάλισης.

Παρά τα όσο ευχάριστα ακούγονται, το μέλλον του συνταξιοδοτικού είναι επισφαλές, κυρίως για τους σχετικά νέους ηλικιακά εργαζόμενους. Όπως επανειλημμένα έχει διαπιστωθεί, η παγκόσμια οικονομία είναι ευάλωτη, ενώ περαιτέρω επιβαρυντικοί παράγοντες για την ελληνική οικονομία παραμένουν το τεράστιο δημοσιονομικό χρέος που έχει αυξηθεί λόγω της πανδημίας, η απατηλή εξάρτηση από τον τουρισμό και η δημογραφική γήρανση. Οι τωρινές εισφορές δεν επενδύονται για μελλοντική χρήση, αλλά δαπανώνται για τις τρέχουσες πληρωμές των συνταξιούχων.

Μέσα στο αβέβαιο αυτό περιβάλλον τα ταμεία επαγγελματικής αυτασφάλισης (ΤΕΑ) αποτελούν έναν πολύ σημαντικό πυλώνα ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας σταθερότητα, ευελιξία και κυρίως απεξάρτηση από το κράτος. Τέτοια ταμεία προβλέπονταν, αν και με κάποια ασάφεια, από τον Ν.3029/2002, ενώ με τον Ν.4172/2013 οι εισφορές των μελών εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Τέλος, ο Ν.4680/2020, που ενσωματώνει διατάξεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας του 2016, περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας και κυρίως τους μηχανισμούς ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων που τελικά εμπίπτουν στην ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ήδη λειτουργούν δεκάδες τέτοια ταμεία με πολυπληθέστερα εκείνα των επαγγελματιών που σχετίζονται με την οικονομία. (Γιατί άραγε;)

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ίδρυσε ΤΕΑ το 2018, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει κάθε υγειονομικός ανά την επικράτεια. Σήμερα, παρά τις γνωστές δυσμενείς συνθήκες, αριθμεί περί τα 900 μέλη εκ των οποίων 142 ιατροί ανήκουν σε άλλους ιατρικούς συλλόγους. Το ταμείο αποσκοπεί στην καλλιέργεια αποταμιευτικής συνείδησης και προστασίας εισοδήματος. Προέχει η ασφάλεια των εισφορών, που εδράζεται στη διαφοροποίηση σε επενδύσεις σχετικά χαμηλού κινδύνου, η υπέρβαση των αποδόσεων έναντι του πληθωρισμού και φυσικά η κερδοφορία στο βαθμό που είναι δυνατή έχοντας πρώτα εξασφαλίσει τα παραπάνω. Προβλέπεται η ίδρυση ενός περισσότερο επιθετικού χαρτοφυλακίου για νέους ασφαλισμένους που έχουν ορίζοντα αρκετών δεκαετιών. Το ταμείο λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, με εκλεγμένο πενταμελές ΔΣ και με τριμελή επενδυτική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ακαδημαϊκός οικονομολόγος.

Το ταμείο παρέχει αυτονομία, ευελιξία σχετικά με το ποσό των εισφορών και τον χρονισμό των εκταμιεύσεων, συμμετοχή στις επενδυτικές κατευθύνσεις, προστασία από τη φορολογία και αίσθηση αυτοδυναμίας του πολίτη. Παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις που μας αφορούν και διαχειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι τούς πόρους μας. Είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια, που αξίζει να διευρυνθεί και να μεταλαμπαδευθεί και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Μάλιστα, με τις σκοπούμενες επενδυτικές δραστηριότητες μέσω συμμετοχής σε αναπτυξιακά έργα, θα συμβάλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.