Δελτίο Τύπου της πολιτικής κίνησης "εΜείς"

Μία ακόμα ρηχή και στείρα αντιπαράθεση του πολιτικού προσωπικού παρακολουθούμε αυτές τις μέρες.
Αφορμή αυτή τη φορά η φύλαξη των Πανεπιστημίων.

Χωρίς έκπληξη, είναι η αλήθεια, παρακολουθούμε τα πολιτικά κόμματα να αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια σε μία ακόμη «εγώ απευθύνομαι στο ακροατήριό μου» αντιπαράθεση, αντί να αναζητήσουν κοινές απαντήσεις στα ερωτήματα:

«Η εκπαίδευση αλλάζει ζωές» (Αντόνιο Γκουτιέρες, Γ. Γ. του ΟΗΕ)

Με το άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη στις 10 Δεκεμβρίου του 1948 και είναι το μοναδικό οικουμενικό έγγραφο που υπάρχει σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση με την απαίτηση της δωρεάν και υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης.

Όπως κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, έτσι και η παρούσα αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ. Η κύρια τροποποίηση στο νέο σύστημα είναι η ενεργοποίηση ήδη από τη φετινή χρονιά, της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), με ένα μόνο μηχανογραφικό.Ενώ από το 2022 ο υποψήφιος θα μπορεί να συμπληρώνει και δύο μηχανογραφικά.

Και αυτό γίνεται για να μην δούμε επιτυχόντες που απλώς συμπλήρωναν το όνομά τους στο τετράδιο του διαγωνισμού. Όμως η βάση, πλέον, δεν θα έχει ένα απόλυτο αριθμό (π.χ. 8) αλλά θα καθορίζεται από το κάθε τμήμα ανάμεσα σε κάποια όρια. Το σχέδιο του νόμου προβλέπει ότι η βάση εισαγωγής θα προκύπτει από ένα ποσοστό (80%-120%) του Μέσου Όρου των μέσων επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου στα μαθήματα που εξετάστηκαν.

Δηλαδή για να υπολογιστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής πρέπει να υπολογιστεί πρώτα ο Μέσος Όρος των επιδόσεων των υποψηφίων στα 4 μαθήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου. Αυτό γίνεται υπολογίζοντας τον Μέσο Όρο κάθε μαθήματος και μετά υπολογίζοντας τον Μέσο Όρο των 4 μαθημάτων κάθε Πεδίου. Προσοχή! Παραμένουν οι  συντελεστές βαρύτητας κάθε μαθήματος, αλλά θα μετράνε μόνο στον υπολογισμό των μορίων του υποψηφίου.

Αφού υπολογιστεί αυτός ο Μέσος Όρος, ακολούθως το υπουργείο θα ορίζει ένα εύρος απόκλισης από αυτόν κάθε χρόνο μέχρι τις 30 Ιουνίου και θα ισχύει από το επόμενο έτος. Για παράδειγμα το εύρος μπορεί να είναι από 0,8 έως 1,2.

Μία άλλη αλλαγή είναι ότι το κάθε τμήμα μπορεί να ορίσει τον δικό του συντελεστή μέσα στο προκαθορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας όριο. Δηλαδή αν το εύρος του Υπουργείου Παιδείας είναι από 0,8 έως 1,2, τότε κάθε τμήμα μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε συντελεστή μέσα σ΄ αυτό το εύρος. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος μέχρι 31 Αυγούστου και να ισχύει από το επόμενο έτος. Μπορεί, επίσης, ένα τμήμα να επιλέξει συντελεστή 1.2 και ένα άλλο επαρχιακό τμήμα το 0,8 κοκ.
Αυτό το σύστημα μάλιστα μπορεί να περιορίσει και τον αριθμό των μαθητών που εισάγονται στα ΑΕΙ.

Δείτε παραδείγματα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα τέσσερα πεδία. Όπως είπαμε, κάθε τμήμα μπορεί να ορίσει τη δική του ελάχιστη βάση μέσα σε αυτά τα πλαίσια: 

Παραδείγματα Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

ΠΕΔΙΟ

      Μ.Ο.

επιδόσεων

Ελάχιστο όριο
εισαγωγής
με 0.80

Ελάχιστο όριο
εισαγωγής
με 0.90

Ελάχιστο όριο
εισαγωγής
με 1.2

1ο

11.00

8.80

9,90

13,20

2ο

11.50

9.20

10,35

13,80

3ο

12.00

9.60

10,80

14,40

4ο

9.8

7.84

.

8,82

11,76

 

Μία άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι κάθε τμήμα ΑΕΙ θα μπορεί να ορίσει δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου του. Μόνος περιορισμός είναι να μην είναι μικρότερος του 20%. Αυτό σημαίνει ότι το 80% των μορίων θα εξάγεται από τα 4 μαθήματα ισότιμα. Το υπόλοιπο 20% θα καθορίζουν τα Πανεπιστήμια. Μέχρι τώρα αυτό το 20% καθοριζόταν μόνο από δύο μαθήματα (1,3 και 0.7 αντίστοιχα) σε κάθε πεδίο. Τώρα θα μπορεί το 20% να μοιράζεται, με όποιο ποσοστό θέλει το κάθε τμήμα. Για παράδειγμα μπορεί το 1ο μάθημα να έχει 40% (πχ. μαθηματικά), το 2ο μάθημα (πχ. Φυσική) 30%, το 3ο 20% και το 4ο μάθημα (πχ. Έκθεση) μόνο το 10% του 20% . Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος σε κάθε τμήμα μπορεί να έχει διαφορετικά μόρια. Φυσικά παραμένουν τα 4 μαθήματα, όπως τα ορίζει του Υπουργείο Παιδείας.

Από πότε θα ξεκινήσει αυτό το σύστημα;

Από το καλοκαίρι του 2021 θα ισχύσει η Ε.Β.Ε. για πρώτη φορά, όπως την ορίζει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, ως ποσοστό (πχ από 0.8 έως 1.2) του Μέσου Όρου των ετήσιων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί.

Ειδικά και μόνο για φέτος για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού από τα Γενικά Λύκεια δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι ένα μόνο Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ και οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τα τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν.

Όμως από το 2022 για τις Πανελλαδικές θα υπάρχουν δύο Μηχανογραφικά.

Οι υποψήφιοι ημερήσιων Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν το 1ο μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο 1ης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση (όχι όσα θέλουν αλλά λίγα όπως θα τα ορίσει το Υπουργείο).

Προσοχή! για το 2021 οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων, επειδή δεν θα υπάρχει 2ο Μηχανογραφικό, θα ανακοινωθούν μετά τις 25 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο

Το 1ο μηχανογραφικό δηλαδή θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε και πέρσι. Οι υποψήφιοι σε αυτήν τη φάση θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν μέχρι 10-15 τμήματα ή ένα ποσοστό όλων των τμημάτων. Ο ακριβής αριθμός δεν έχει ορισθεί ακόμη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην περάσουν όλοι στις σχολές που δήλωσαν και να μένουν κενές θέσεις σε τμήματα μη περιζήτητα.

Τα αποτελέσματα του 1ου Μηχανογραφικού για το 2022 και μετά θα εκδοθούν πριν από την 15η Αυγούστου. Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που φυσικά θα έχουν προκύψει για να μπουν στο 2ο Μηχανογραφικό.

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 1ου Μηχανογραφικού, θα δοθεί μία προθεσμία δέκα ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι που δεν πέρασαν στις σχολές του 1ου, να συμπληρώσουν το 2ο Μηχανογραφικό.

Δηλαδή μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων με βάση το 1ο Μηχανογραφικό, οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας τώρα χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων οι οποίες δεν συμπληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του 1ου Μηχανογραφικού (κατά κανόνα τα επαρχιακά μη περιζήτητα τμήματα που έμειναν κενά).

Έτσι, το 2ο Μηχανογραφικό θα έχει μόνο τα τμήματα στα οποία έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του 1ου Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα, εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στη Νομική ή Ιατρική Αθήνας, από τα πρώτα αποτελέσματα του 1ου Μηχανογραφικού, τότε είναι φανερό πως αυτά τα τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο 2ο΄ Μηχανογραφικό.

Μερικές εξηγήσεις:

* Ο υποψήφιος στο 2ο Μηχανογραφικό μπορεί να δηλώσει όσα τμήματα θέλει. Οι δε βάσεις εισαγωγής δεν αλλάζουν. Θα είναι οι ίδιες με το 1ο Μηχανογραφικό που θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Αυγούστου.

* Τα αποτελέσματα του 2ου Μηχανογραφικού θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

* Ένα τμήμα θα μπορεί να αλλάζει τον συντελεστή για τη διαμόρφωση της βάσης με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση.

* Οι επιτυχόντες είτε με το 1ο είτε με το 2ο Μηχανογραφικό θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα.
Ας σημειωθεί ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα δεν θα αλλάξουν, αλλά παραμένουν ως έχουν.

* Το σίγουρο είναι ότι οι βάσεις θα γίνουν γνωστές πριν οι υποψήφιοι συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους. Οι δε βάσεις θα διαμορφωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Δ. Μιχαηλίδης, μέλος της συντακτικής ομάδας της πολιτικής κίνησης Εμείς 

 

 

«Ξέρω τι παιδιά έχω. Διαμάντια είναι. Αν είχα αλήτες, θα είχα πει ‘ΟΚ τέλος’». Ακούς τη μητέρα των ανήλικων δραστών της επίθεσης σε βάρος του σταθμάρχη του Μετρό στην Ομόνοια και αναρωτιέσαι πώς να είναι οι αλήτες. Και μετά φέρνεις στο νου σου εκείνο το πρωινό στο γραφείο της διευθύντριας λυκείου όταν παρουσία μιας ντουζίνας καθηγητών και φυσικά της διευθύντριας, ένας πατέρας και μια μάνα δύο άλλων διαμαντιών που απειλούσαν λεκτικά και σωματικά στους διαδρόμους και στα sms τον 16χρονο συμμαθητή τους, ισχυρίζονταν ότι τα παιδιά τους είναι υποδείγματα. Φέρνεις στο νου εκείνες τις χαοτικές στιγμές που ο πατέρας και η μάνα των διαμαντιών άρχισαν να σπρώχνουν το παιδί σου βρίζοντας τη μάνα του μπροστά στα μάτια σου. Φέρνεις στο νου τη στιγμή που άρχισες να βρίζεις παθιασμένα –ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σου– αντιλαμβανόμενος ότι η διευθύντρια σε εξίσωνε με τους γονείς των διαμαντιών θεωρώντας σε ταραχοποιό που αναστατώνει την καθημερινότητα του ατελείωτου καφέ μετ’ επιδομάτων του δημοσίου.
Πολύ σχετική η έννοια του «διαμαντιού» για κάθε γονέα. Για αυτό και δεν μπορούμε να δίνουμε στον κάθε γονέα τον ρόλο της υπεράσπισης. Η ιδιότητα του γονέα δεν είναι τίτλος τιμής ώστε να αφήνουμε στο απυρόβλητο την κάθε κουβέντα ή συμπεριφορά του. Η ιδιότητα του γονέα γεννά μόνο υποχρεώσεις. Και όχι μόνο υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά σου, όπως λέμε συνήθως. Υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με τους οποίους το παιδί σου θα συναναστραφεί σε τούτη τη ζωή.
Και όταν δε δίνεις δεκάρα για τις υποχρεώσεις σου ως γονέας απέναντι στους τρίτους, κάποιος πρέπει να επεμβαίνει. Και μάλιστα νωρίς, ώστε να μη φτάσουν τα διαμάντια στον εισαγγελέα και τα θύματά τους –σήμερα συμμαθητές, αύριο γείτονες, συνεργάτες ή ο σταθμάρχης του Μετρό– στο νοσοκομείο. Ποιος; Η διευθύντρια του λυκείου των διαμαντιών για παράδειγμα. Εκείνη που παραμένει ακόμα στη θέση της παρά τις καταγγελίες σε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας και υπουργεία. Την αλητεία δε θα την πατάξουμε με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Με δασκάλους, καθηγητές, διευθυντές και σχολικούς συμβούλους που θα βάζουν τους γονείς στη θέση τους θα την πατάξουμε.

 
Ατελείωτες ώρες ξοδεύουμε πλέον μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και στα πληκτρολόγια γράφοντας σκέψεις, εκφράζοντας ανησυχίες και καταθέτοντας διαμαρτυρίες εναντίον της πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων για τον χώρο της εκπαίδευσης. Οποιοσδήποτε παρακολουθήσει τους εκπαιδευτικούς ιστότοπους, τα σχετικά ρεπορτάζ θα διαμορφώσει μια εικόνα γενικής διαμαρτυρίας για τα κακώς κείμενα της εκπαίδευσης, της δημόσιας μόνο, η οποία χρεώνεται με άπειρες αδυναμίες. Ο λόγος γίνεται για ανισότητες ανάμεσα στα παιδιά, για επαναλαμβανόμενες κατ’ έθιμον καταλήψεις, για σχολεία που δεν αρέσουν στα παιδιά και κυρίως για αριθμούς, αυξήσεις, επιδόματα, μισθούς, συντάξεις κτλ.

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.