Τράπεζας Θεμάτων
Pin It

Το 2013 με τον Ν. 4186 ο τότε Υπουργός Παιδείας εισήγαγε την Τράπεζα Θεμάτων για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών του λυκείου. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν το 50% των θεμάτων των προαγωγικών αλλά και των απολυτηρίων εξετάσεων του λυκείου επιλέγονταν από τον διδάσκοντα το μάθημα και κατά το υπόλοιπο 50% με κλήρωση που διεξαγόταν την ημέρα της εξέτασης από τη διαδικτυακή Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ).

 Τα γραπτά διορθώνονταν από τον διδάσκοντα το μάθημα. Για τη δημιουργία και τη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων το άρθρο 16 του νόμου 4186 δημιούργησε έναν Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (ΕΟΕ), ο οποίος θα λειτουργούσε σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

Η εφαρμογή της ΤΘΔΔ ατύχησε, κατ’ αρχάς γιατί τα περιλαμβανόμενα θέματα στη μεγάλη τους πλειονότητα εστίαζαν στην αποστήθιση και στη στείρα γνώση. Ουσιαστικές ερωτήσεις μαζί με ερωτήσεις που απαιτούσαν ασήμαντες λεπτομέρειες προκάλεσαν αμέσως αρνητική προδιάθεση σε μαθητές και καθηγητές.

Η εικόνα αυτή μεγεθύνθηκε από τον πανικό που σκόπιμα διέσπειραν συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα για «επικείμενη σφαγή» των μαθητών και προκάλεσαν συνολικά δύο τάσεις:
α) τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μαθητών που κατέφυγαν στα φροντιστήρια και
β) τη μαθητική διαρροή είτε προς τα ΕΠΑΛ είτε προς την εγκατάλειψη κάθε εκπαιδευτικής επιλογής.

Η πιο διαβρωτική ωστόσο επενέργεια της ΤΘΔΔ ήταν εκείνη στη διδασκαλία στο λύκειο. Μαθητές υπό την πίεση των γονέων αλλά και διδάσκοντες υπό την επιρροή της διαμορφωμένης κοινωνικής δυναμικής προσάρμοσαν πάρα πολύ τη διδασκαλία τους στα θέματα της ΤΘΔΔ οδηγώντας σε μια πλήρη στρέβλωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.

Οι αδυναμίες της ΤΘΔΔ κυριάρχησαν και οδήγησαν είτε σε νόθευση της διαδικασίας (κλήρωση θεμάτων τη μια μέρα και εξέταση την επόμενη), είτε σε αυξημένη πίεση από γονείς, μαθητές και καθηγητές, πίεση που οδήγησε στην κατάργηση της ΤΘΔΔ με το νόμο 4326/2015.

Η επαναφορά της τράπεζας θεμάτων

Με το άρθρο 9 του Ν.4692/2020 επανέρχεται η τράπεζα θεμάτων και μένει να δούμε την απόφαση του υπουργείου που προβλέπει ο Ν. 4692, με βάση την οποία θα ρυθμίζεται η οργάνωση της ΤΘΔΔ, ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν καθώς και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής σε αυτήν καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

Δεν γνωρίζω αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι η αρνητική εμπειρία του 2013 θα βοηθήσει να αποφευχθεί η επανάληψη των λαθών.


google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.