Το Social Lib είναι ένας δικτυακός τόπος ανάδειξης και συζήτησης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων από τη σκοπιά του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.

 

Οι αρθρογραφοι μας

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.