Το Social Lib είναι ένας δικτυακός τόπος ανάδειξης και συζήτησης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων από τη σκοπιά του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.