Κώδικας Δεοντολογίας του ιστοτόπου Social-lib

Ταυτότητα του ιστοτόπου
Το Social-lib είναι ένας ανοικτός δικτυακός τόπος ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων καθώς και της συζήτησής τους μέσα από την οπτική γωνία του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.
Λειτουργεί με τη φιλοσοφία του πολίτη – δημοσιογράφου. Επομένως, η ομάδα των σταθερών αρθρογράφων του ιστοτόπου είναι ενεργοί πολίτες που αρθρογραφούν για τους πολίτες, εκφράζοντας ακηδευμόνευτα τη γνώμη τους. Η αρθρογραφία και τα σχόλια τους είναι συμβατά με το πνεύμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού τηρώντας ωστόσο, τις προσήκουσες δεοντολογικές αρχές. Διευθύνεται από Συντακτική Ομάδα (Σ.Ο.) που είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της λειτουργίας του ιστοτόπου, την επιλογή της ύλης και τον έλεγχο τήρησης των κανόνων δεοντολογίας που ακολουθούν.

Τα άρθρα και τα σχόλια που αναρτώνται εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Κατά συνέπεια, η Σ.Ο. έχει την ευθύνη μόνον των άρθρων που φέρουν την υπογραφή της και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των άρθρων και των σχολίων συγγραφέων και σχολιαστών καθώς και για τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους αυτοί παραπέμπουν μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε και εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. 

Η διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των άρθρων δεν επιτρέπεται.

Διαδικασία ανάρτησης
Κάθε υλικό αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και τίθεται στη διάθεση της Σ.Ο. για ανάρτηση, με την ηθική δέσμευση της αναφοράς της πηγής ή του συγγραφέα, εκτός εάν ο αποστολέας επιθυμεί ανωνυμία.

Η Σ.Ο. αναγνωρίζει και σέβεται τόσο την ανάγκη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των συντακτών όσο και την ανάγκη του κοινού για ποιοτική πληροφόρηση και προστασία του από ψευδείς και παραπλανητικές ειδήσεις. Η προσπάθεια της Σ.Ο. για ποιοτικό έλεγχο, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των αναρτήσεων να είναι συμβατά με το παρόν πλαίσιο αρχών, είναι διαρκής. Για τους λόγους αυτούς, πέρα από το δικαίωμα της ολικής απόρριψης άρθρου, η Σ.Ο. διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης – επιμέλειας ενός άρθρου με τους εξής πιθανούς τρόπους:
α) να γίνει τροποποίηση του τίτλου, είτε για λόγους καλύτερης κατάταξής του στις μηχανές αναζήτησης, είτε επειδή ο τίτλος έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στο παρελθόν και
β) να γίνει επιμέλεια στο περιεχόμενο του άρθρου, είτε για διόρθωση συντακτικών σφαλμάτων, είτε για την προσθήκη υποτίτλων στις επιμέρους ενότητες του άρθρου, που θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με το περιεχόμενο, χωρίς να το αλλοιώνουν.

Επιπλέον, η Σ.Ο. έχει την ευθύνη επιλογής του φωτογραφικού υλικού που θα συνοδεύει ένα άρθρο τόσο για λόγους ομοιομορφίας και καλής ταξινόμησης των άρθρων, όσο και για την αποφυγή προβλημάτων σχετικών με παραβίαση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο αρθρογράφος δικαιούται να αποστείλει φωτογραφικό υλικό, είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια της Σ.Ο. αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι.

Τα σχόλια, γραμμένα με ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες και όχι με greeklish, πρέπει να είναι σχετικά με το εκάστοτε άρθρο. Μπορεί να εκφράζουν προσωπικές απόψεις, οι σχολιαστές όμως παρακαλούνται για τον έλεγχό τους και την όσο το δυνατόν, πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους. Θα πρέπει επίσης, να είναι ουσιώδη, ευγενικά, πολιτισμένα, χωρίς να δημιουργούν έριδες, αντιδικίες, καβγάδες ή άσχημο κλίμα στις συζητήσεις του ιστοτόπου. Σχόλια συμπληρωματικά για αλλαγή κάποιων λεπτομερειών καλό είναι να αποφεύγονται.
Η Σ.Ο. θα διαγράφει σχόλια που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, το νομικό πλαίσιο περί ελευθερίας του λόγου ή τη νομοθεσία γενικότερα. Έχει ακόμη το δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλια που είναι κακόβουλα, όπως και να διορθώσει ή αφαιρέσει αναρτήσεις, βάσει νεότερων πληροφοριών, που μπορεί να προκύψουν. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα διαγραφής σχολίων που έχουν σχέση με διακίνηση προσωπικών στοιχείων. Η Ομάδα θα κοινοποιεί τους λόγους της διαγραφής μόνον αν το κρίνει απαραίτητο.
Ο σχολιαστής έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί προς τους διαχειριστές του ιστοτόπου με το αίτημα να διαγραφεί κάποιο σχόλιό του.

Γενικοί Όροι
Η εκ μέρους των αρθρογράφων και των χρηστών αναδημοσίευση, αναπαραγωγή (ολική, μερική ή περιληπτική), μετάφραση, αναμετάδοση, απόδοση (κατά παράφραση ή διασκευή των κειμένων) και ο εν γένει διασκορπισμός των άρθρων επιτρέπεται, με μόνη την προϋπόθεση της αναφοράς των στοιχείων της πηγής προέλευσης: Πηγή 1ης δημοσίευσης: Social-lib. Σύνδεσμος άρθρου: ακριβής σύνδεσμος προς το άρθρο και όχι προς την αρχική σελίδα του social-lib.

Η Σ.Ο. μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που αφορούν τον παρόντα ιστότοπο.
Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού τόπου Social-lib οφείλει να διαβάσει κάθε φορά προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών μας και να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Τέλος, ο παρών ιστότοπος ακολουθεί και συντάσσεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» και συγκεκριμένα των άρθρων 25 και 26 αυτού.

 


Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.