Όταν το 2010 η χώρα χρεοκόπησε, ανακάλυψαν το πάρτι που έγινε στον χώρο της υγείας την προηγούμενη δεκαετία. Μέχρι τότε κανείς δεν έβλεπε, δεν άκουγε, δεν μιλούσε. Θα μπορούσε να βγει ένα πόρισμα από ανεξάρτητη αρχή, όχι για την τιμωρία των ενόχων αλλά για τις διαδικασίες των υπηρεσιών προμηθειών με τις οποίες τα νοσοκομεία αγόραζαν υλικά σε πολλαπλάσιες των κανονικών τιμών.
Σήμερα το πάρτι συνεχίζεται σε άλλα μαγαζιά και με άλλα κόλπα. Δήμοι και ΔΕΥΑ, κυρίως οι μικροί, προσπαθούν με κάθε τρόπο να φωτογραφίσουν υλικά ή προμηθευτές.
Τα πράγματα γίνονται απλά, αν θέλεις τίμιο παιγνίδι. Ξεχωρίζεις τις προμήθειες υλικών και την εκτέλεση έργων.
Για την προμήθεια υλικών υπάρχουν γενικές προδιαγραφές, ίδιες για όλη τη χώρα. Το αισθητήριο στάθμης της μιας εταιρείας δεν μπορεί να είναι αποδεκτό για τη δεξαμενή τής Άνω Ραχούλας αλλά μη αποδεκτό για τη δεξαμενή της Κάτω Πλατανιάς. Ανάδοχος είναι πάντα ο μειοδότης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και μόνο με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που μπορεί να οργανώσει καλά ο Πιερρακάκης. 
Για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης οι βασικές προδιαγραφές στις μελέτες είναι ίδιες για όλη τη χώρα. Στις τεχνικές περιγραφές αλλάζει κυρίως η διαστασιολόγηση των έργων. Τα νερά και τα λύματα δεν διαφέρουν τόσο από Δήμο σε Δήμο, ώστε κάθε φορά να έχουμε ειδικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. Ανάδοχος είναι η νόμιμη εργοληπτική εταιρεία που έχει το αντίστοιχο πτυχίο και μειοδότησε στον διαγωνισμό, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση.
Από το ταμείο ανάκαμψης είναι πολλά τα λεφτά και για τους δήμους. Χωρίς καθαρές διαδικασίες στην επόμενη χρεοκοπία θα ανακαλύψουμε πάλι πάρτι.
Διαβάστε ξανά και ξανά το παρακάτω κείμενο από προκήρυξη διαγωνισμού και πείτε μου πώς θα μπορέσει την πρώτη φορά να συμμετέχει ένας προμηθευτής ή εργολάβος.
« Όσον αφορά το τμήμα της προμήθειας της παρούσας μικτής σύμβασης, ήτοι για την ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡIΑΣ ΔΙΚΤYΟΥ YΔΡΕΥΣΗΣ, οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει σε δίκτυο ύδρευσης την προμήθεια και εφαρμογή μιας τουλάχιστον σύμβασης τηλεμετρίας.»
Όσα έργα αυτοματισμού και τηλεμετρίας να έχεις κάνει, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, αν δεν έχεις εκτελέσει  “τηλεμετρία σε δίκτυο ύδρευσης” δεν μπορείς να συμμετέχεις. Πιο κλειστό κλαμπ δεν υπάρχει.
Χρειαζόμαστε μια Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Δαπανών ΑΑΔΔ, αντίστοιχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ. Τη διαφθορά μόνο με ισχυρούς θεσμούς την πολεμάς.