Συνταξιοδοτηθείς επίκουρος καθηγητής ειδικής εκπαίδευσης στο ΑΠΘ. Αρχική ειδικότητα μαθηματικός. Εργάστηκε στη μέση εκπαίδευση, στον χώρο της αναπηρίας και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο. Η ερευνητική και παιδαγωγική του δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε τρεις τομείς: στις σχέσεις των συνομηλίκων στο σχολείο και στη διαχείριση των μεταξύ τους συγκρούσεων, στην ερμηνεία και αντιμετώπιση των δυσκολιών στη σχολική μάθηση και στην εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια.