Συνταξιούχος Ναυπηγός με απασχόληση στις επισκευές πλοίων σε όλα τα Ναυπηγεία της χώρας.

Έγραψαν Πρόσφατα

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.