Το Social-lib διευθύνεται από Συντακτική Ομάδα,  η οποία αναγνωρίζει και σέβεται τόσο την ανάγκη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των συντακτών όσο και την ανάγκη του κοινού για ποιοτική πληροφόρηση και προστασία του από ψευδείς και παραπλανητικές ειδήσεις.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για ποιοτικό έλεγχο, με στόχο ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των αναρτήσεων να είναι συμβατά με το πλαίσιο αρχών του ιστοτόπου, η Συντακτική Ομάδα μπορεί να απορρίψει ή να επιμεληθεί ένα άρθρο / σχόλιο που αποστέλλεται για δημοσίευση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ιστοτόπου.