Το Social-lib είναι ένας δικτυακός τόπος ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών  ζητημάτων, και συζήτησής τους μέσα από την πολιτικά φιλελεύθερη, κοινωνικά εναργή και οικονομικά δίκαιη  προσέγγιση του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού

  • που υποστηρίζει και διασφαλίζει την πλήρη ελευθερία του ατόμου να δρα ως συλλογικό ον και το δικαίωμά του στην ιδιοκτησία και στην εργασία,
  • που προτάσσει κοινωνία ανοιχτή, προοδευτική, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διαφορετικότητα. 
  • που εξισορροπεί την ατομική ελευθερία με την κοινωνική αλληλεγγύη και διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη. Όπου η οικονομία της αγοράς είναι σε ζεύξη με την κοινωνική δικαιοσύνη και το καλό της κοινότητας είναι σε αρμονία με το καλό του ατόμου. 

 

Δείτε αναλυτικά και αρθρογράφους του SOCIAL-LIB


Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.