Ατομικά και συλλογικά δικαιώματα

Κάτω απ αυτόν τον τίτλο θα βρείτε μια σειρά συνεντεύξεων από ανθρώπους γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι αυτοί επιλέγονται όχι με βάση την επιτυχία τους ή την δουλειά τους  αλλά για την νοοτροπία τους, την δράση τους, το παράδειγμά τους.
Είναι οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτό μυαλό, υπηρετούν την παιδεία και τον πολιτισμό, κατανοούν και αποδέχονται πλήρως την διαφορετικότητα,  δεν βιάζονται να κρίνουν και κυρίως να κατακρίνουν.
Είναι οι άνθρωποι που θα μας οδηγήσουν σε μονοπάτια καθαρά με γνώση και τρυφερότητα. Αυτοί που ανακαλύπτουν την ποίηση σ ένα παιδί που γελάει χορτασμένο, σ ένα σιντριβάνι που παιχνιδίζει χαρούμενα, σ ένα χέρι που απλώνεται πρόθυμα. Είναι οι άνθρωποι που εκπέμπουν φως όταν γύρω μας τα πάντα σκοτεινιάζουν.

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.