Συνταξιοδοτηθείς επίκουρος καθηγητής ειδικής εκπαίδευσης στο ΑΠΘ. Αρχική ειδικότητα μαθηματικός. Εργάστηκε στη μέση εκπαίδευση, στον χώρο της αναπηρίας και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο. Η ερευνητική και παιδαγωγική του δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε τρεις τομείς: στις σχέσεις των συνομηλίκων στο σχολείο και στη διαχείριση των μεταξύ τους συγκρούσεων, στην ερμηνεία και αντιμετώπιση των δυσκολιών στη σχολική μάθηση και στην εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια.

Έγραψαν Πρόσφατα

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.