Natura Greece
Pin It

Η πρωτοφανής οξύτητα της κλιματικής κρίσης που προέρχεται πρωτίστως από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, επιτάσσει την χρήση κάθε μορφής ΑΠΕ, ήπιας όπως γεωθερμία ή ισχυρής όπως ανεμογεννήτριες.  Συγχρόνως η πρωτοφανής και αθρόα εξαφάνιση ειδών χλωρίδος και πανίδος απαιτεί αυξημένη προστασία των περιοχών NATURA 2000, όχι συνεχιζόμενη αμέλεια και υποβάθμιση. Δυστυχώς το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, δεν φρόντισε για την ουσιαστική προστασία των περιοχών NATURA, αποκλείοντας την ουσιαστική διαβούλευση του με οργανώσεις.

Η περιβαλλοντική κρίση που είναι κυρίως ανθρωπογενής, μας υποχρεώνει να μεταβάλουμε συνήθειες αιώνων με στόχο τη μείωση του αποτυπώματός μας. Έτσι, περπατήστε αντί να πάρετε το αυτοκίνητο, χρησιμοποιείστε ποδήλατα ή μέσα μαζικής μεταφοράς. Αποφύγετε τα πλαστικά μιας χρήσης.

Το κράτος όμως δεν νομοθετεί άμεσα για υποχρεωτικό βιοκλιματικό σχεδιασμό οποιωνδήποτε νέων κτιρίων, αξιοποιώντας τη ρηχή ενθαλπία, με παράλληλη ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος.

Κακώς επίσης το κράτος δεν επιβάλλει φορολογία σε περιβαλλοντικά επιζήμιες δράσεις, μειώνοντας ισόποσα φορολογίες στην ανθρώπινη εργασία.

Αγνοείστε τις κραυγές εκείνων που θέλουν τη διατήρηση του λιγνίτη για μικροπολιτικούς λόγους. Ναι σε ήπιες μορφές ενέργειας τοπικού ενδιαφέροντος, όπως υδροηλεκτρικά έργα ή γεωθερμία. Ναι στις θαλάσσιες ανεμογεννήτριες. Και βεβαίως οριοθέτηση και προστασία των περιοχών NATURA 2000, που δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση, για ευνόητους λόγους. Την προστασία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Και μέχρι να γίνουν οι μελέτες και η οριοθέτηση τους να αποφύγουμε, οιασδήποτε τοποθέτηση εντός τους ανεμογεννήτριες βαριάς χρήσης.

Σύμφωνα με τον αρχικό κοινοτικό κανονισμό προβλεπόταν η ολοκλήρωση των μελετών αυτών για τις περιοχές NATURA το 2006. Όμως επειδή ζούμε στην Ελλάδα ακόμα εκκρεμούν, με αποτέλεσμα πολλές καταστρατηγήσεις και καταστροφές, που ακύρωσαν στην πράξη, λόγω παρατεταμένης διοικητικής ολιγωρίας, μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η συνήθης πρακτική σε χώρες-μέλη είναι να γίνεται διοικητικός έλεγχος (screening) οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης με βάση τις μελέτες αυτές, που εκεί βέβαια έχουν ολοκληρωθεί. Στην Ελλάδα, αντίθετα, εφευρέθηκε το πονηρό σχήμα της υποβολής μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πληρωμένων από τους ίδιους υποψήφιους επενδυτές. Το σύνηθες αποτέλεσμα ήταν βέβαια η επένδυση να εγκριθεί έστω και χωρίς πειστικά επιχειρήματα και πολλές περιοχές NATURA να υποβαθμιστούν.

Σήμερα, μετά από 15 χρόνια καθυστερήσεων έχει επιτέλους επιταχυνθεί η προετοιμασία των απαιτούμενων μελετών για τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, με προοπτική να ολοκληρωθούν σε λιγότερο από δώδεκα μήνες.

Όμως η άρνηση του Υπουργείου να εξαιρέσει τις προστατευόμενες περιοχές από βαριές επενδύσεις γι’ αυτό το ενδιάμεσο διάστημα προσβάλλει και το περιβάλλον και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και διαδίκτυο.


google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.