1. Το σπάταλο και κομματικοποιημένο κράτος που ποτέ δεν απορρόφησε μέχρι τώρα γρήγορα τα κονδύλια της ΕΕ (όποια μορφή κι αν είχαν) για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

2. Το ανύπαρκτο εθνικό σχέδιο που ακολουθείται για να αναπτυχθεί μια βιώσιμη ανταγωνιστική οικονομία εντός και εκτός της Ε.Ε.

Για πρώτη φορά εγκρίθηκε σχέδιο 750 δισ. ποσού που θα αντληθεί με την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους (με τη μόχλευση που μπορεί να αγγίξει την προσεχή επταετία τα 1,8 τρισ. ευρώ). Το χρέος αυτό θα εγγραφεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), ύψους 1,074 τρισεκ. ευρώ. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ΕΕ. Ένα θετικό μέτρο με ορισμένες αρνητικές υποσημειώσεις που οφείλονται στις φειδωλές χώρες.Η Ελλάδα παρά την αύξηση των δανείων μάλλον θα είναι ευνοημένη.

Η κατανομή των κονδυλίων στις χώρες-μέλη γίνεται με βασικό κριτήριο τις επιπτώσεις της κρίσης στο υγειονομικό και στο οικονομικό πεδίο. Έτσι, η προτεινόμενη κατανομή θα γίνει με ένα μαθηματικό τύπο που συμπεριλαμβάνει το ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ποσοστό της ανεργίας της τελευταίας τετραετίας. Ο σκοπός της Κομισιόν είναι -  με τις τραγικές υγειονομικές εξελίξεις κυρίως σε Ιταλία και Ισπανία -  να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο που απειλεί τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

 Οι ανάγκες επικοινωνίας της νησιώτικης Ελλάδας με τα χερσαία κέντρα της χώ-ρας και αντίστροφα καθώς και μεταξύ των νησιών αποτελούν την πρόκληση της ακτοπλοΐας που πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία και όχι αποσπασματικά, μό-νιμα και όχι προσωρινά. Στόχοι είναι ο συνδυασμός εξυπηρέτησης των ταξιδιω-τών, τόσο στα μεγάλα όσο και στα μικρά νησιά, με βάση τον αριθμό των κατοί-κων αλλά και τον αριθμό ταξιδιωτών εν δυνάμει ετησίως. 
Το «επιβατηγό φορτίο» μεγαλώνει υπερβολικά τους καλοκαιρινούς μήνες με το τουριστικό κύμα που πολλαπλασιάζει τους μόνιμους κατοίκους και που στο με-γαλύτερο μέρος τους επισκέπτονται περισσότερα από ένα νησιά. Για τους κα-τοίκους να ληφθεί υπόψη η καθημερινότητά τους, η εργασία, η υγεία, τα σχο-λεία, η τροφοδοσία και το εμπόριο όπου υπολογίζονται οι ανάγκες και η συχνό-τητα των αναγκών, η διοικητική αρμονία και συντονισμός δράσεων, δημόσιο, τράπεζες. 

DigComp at Work

Νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις ψηφιακές δεξιότητες στη “μετά COVID” εποχή δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεση  “DigComp at Work”.  Στόχος της Ε.Ε. είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές, τους εργοδότες και τους υπεύθυνους προσλήψεων να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες, που χρειάζονται για να ευημερήσουν στην αγορά εργασίας μετά τον κορωνοϊό.

Η έκθεση περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων με πρακτικά παραδείγματα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων, ενώ ο οδηγός εφαρμογής παρέχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, παραδείγματα και χρήσιμους πόρους για τη χρήση του DigComp. Να σημειωθεί ότι, η υποστήριξη της διαχείρισης της ψηφιακής μετάβασης, βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. 

Απαραίτητες δεξιότητες
Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πλέον κρίσιμες για την απασχολησιμότητα, καθώς περίπου το 85% όλων των θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. απαιτούν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η κρίση του κορωνοϊού κατέδειξε ότι οι επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες είναι κρίσιμης σημασίας για να μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ε.Ε., το 42%, εξακολουθεί να μην διαθέτει ούτε καν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το 2018, σε ολόκληρη την Ε.Ε. εργάζονταν περίπου 9,1 εκατομμύρια άνθρωποι ως ειδικοί ΤΠΕ, 1,6 εκατομμύρια περισσότεροι σε σύγκριση με 4 χρόνια νωρίτερα. Το 64% των μεγάλων επιχειρήσεων και το 56% των ΜμΕ που προσέλαβαν ειδικούς ΤΠΕ κατά τη διάρκεια του 2018, ανέφεραν ότι οι κενές θέσεις για ειδικούς ΤΠΕ ήταν δύσκολο να πληρωθούν.

Σήμερα, “πρωταθλητές” Ευρώπης στις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες - advanced digital skills - που αποτελούν ένα ασφαλές διαβατήριο για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, αναδεικνύονται οι Φινλανδοί. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Σουηδοί, ενώ από κοντά ακολουθούν οι Εσθονοί, οι Ολλανδοί, οι Βρετανοί, οι πολίτες της Μάλτας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

google news iconΤο Social-Lib είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στην αρθρογραφία: Social-Lib.gr - Google News .

Έγραψαν Πρόσφατα

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός

Το Social.lib είναι ένας δικτυακός τόπος συζήτησης και ανάδειξης των καθημερινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ζητημάτων υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.